• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán


 

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2019 về tổ chức Tết và tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Chỉ thị 01/CT-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-BXD

Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

V VIC T CHC TT VÀ TĂNG CƯNG CÁC BIN PHÁP BO ĐM ĐÓN TT NGUYÊN ĐÁN K HI 2019 VUI TƯƠI, LÀNH MNH, AN TOÀN, TIT KIM

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 34-CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan và địa bàn, đảm bảo an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, để tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ dưới đây:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội. Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong các hội nghị tổng kết. Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, giải tỏa ngay các hiện tượng tụ tập đông người ở những khu vực trung tâm, nhạy cảm, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự;

5. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa, btrí lực lượng theo phương châm “bn tại ch”, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán;

6. Kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền và Lãnh đạo Bộ mọi tình huống mất an ninh, trật tự trong phạm vi hoạt động của đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Cục ANKT (A04) - BCA;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 28/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 01/CT-BXD

366

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406165