• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 02/2001/CT-TCBĐ về công tác thi đua khen thưởng năm 2001 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Tải về Chỉ thị 02/2001/CT-TCBĐ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2001/CT-TCBĐ   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện   Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 04/01/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/01/2001, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành Chỉ thị 02/2001/CT-TCBĐ về công tác thi đua khen thưởng năm 2001.

Tổng cục trưởng Chỉ thị Thủ trưởng các cấp, các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn và các tổ chức quần chúng, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, liên tục phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị hướng vào các mục tiêu, nội dung sau:

1- Nghiên cứu, vận dụng và có kế hoạch cụ thể triển khai Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tiếp tục hoàn thiện các đề án, chiến lược, các cơ chế chính sách để phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng nhằm tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, đa dịch vụ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về bưu chính, viễn thông, tin học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trong điều kiện hội nhập và phát triển của đất nước.

2- Đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, đổi mới tổ chức quản lý, đổi mới sản xuất kinh doanh và phục vụ, mạnh dạn phân cấp và mở rộng

1-Quyền hạch toán kinh doanh cho cơ sở, giảm đơn vị hạch toán phụ thuộc, đẩy mạnh cổ phần hoá; chuẩn bị tốt các tiền đề để tách Bưu chính và Viễn thông, bóc tách kinh doanh với hoạt động công ích nhằm từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo thế chủ động để thực hiện thắng lợi lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tin học, đồng thời đảm bảo phục vụ tốt các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3- Cùng với việc phát triển và hiện đại hoá mạng lưới dịch vụ bưu chính viễn thông, Internet, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; hoàn thiện và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngành; đưa công tác giáo dục truyền thống của Ngành trở thành công việc thường xuyên của mọi cấp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong toàn Ngành.

4- Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động thông qua việc ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động do Ngành phát động; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới.

Từ khóa: Chỉ thị 02/2001/CT-TCBĐ

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8080