• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


 

Chỉ thị 02/2001/CT-TTg triển khai "Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn" 2001-2002 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 02/2001/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/03/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2001   Số công báo: Số 14
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/3/2001, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 02/2001/CT-TTg triển khai "Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn" 2001-2002. Cụ thể,

Giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình hành động "Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn"; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai, thực hiện cuộc vận động này đến cơ sở; chú trọng chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị hậu quả chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm hại, trẻ em nghiện hút, nhiễm HIV/AIDS và trẻ em vi phạm pháp luật; khuyến khích tinh thần tình nguyện của các cá nhân, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế tham gia chăm sóc, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi quyền hạn của mình tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 55/CT-TW ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Quyết định số 134/1999/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2001 về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010; đồng thời chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai "Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn" năm 2001 - 2002, trên cơ sở chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên về cuộc vận động "Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn".

Từ khóa: Chỉ thị 02/2001/CT-TTg

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47500