Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2002/CT-BTC về việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2002/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/03/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/03/2002, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 02/2002/CT-BTC về việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kế toán ngân sách và tài chính xã; chịu trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW về kế hoạch và nội dung triển khai chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; chủ động phối hợp với các cơ quan tài chính trên địa bàn (Kho bạc Nhà nước, cục thuê) xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn triển khai chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã tới từng chủ tài khoản và cán bộ kế toán tài chính cơ sở.

- Nội dung triển khai chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã phải tập trung vào những nội dung cơ bản, chủ yếu của công tác quản lý thu, chi qua Kho bạc; kiểm soát chi và các quy định phần hành chế dộ kế toán ngân sách và tài chính xã.

- Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để bố trí hình thức tập huấn phù hợp đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực vừa giúp chủ tài khoản, cán bộ kế toán tài chính cơ sở hiểu rõ và nắm bắt thực hiện được các nội dung, qui định mới về công tác quản lý tài chính - kế toán ở xã; đồng thời giải đáp, tháo gỡ ngay các vướng mắc đã và sẽ phát sinh trong quản lý tài chính - ngân sách ở cơ sở. Chậm nhất trong quý 2/2002 các tỉnh, thành phố phải tổ chức xong việc tập huấn cho cán bộ kế toán tài chính cơ sở và có báo cáo sơ bộ gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2002.

82