Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2003/CT-BLĐTBXH về nhiệm vụ năm 2003-2004 của ngành dạy nghề do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2003/CT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 15/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2003   Số công báo: Số 155
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/09/2003, Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành Chỉ thị 02/2003/CT-BLĐTBXH về nhiệm vụ năm 2003-2004 của ngành dạy nghề.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) và Chương trình hành động của Chính phủ, đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý dạy nghề các cấp và các cơ sở dạy nghề tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phát huy tối đa năng lực của các cơ sở dạy nghề hiện có, đồng thời huy động mọi nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đưa các cơ sở dạy nghề, kể cả các cơ sở mới được thành lập sớm đi vào hoạt động đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch dạy nghề năm 2003 là 1.070.000 lao động, trong đó có 165.000 lao động được đào tạo dài hạn; chú trọng dạy nghề cho nông thôn và cho lao động xuất khẩu, triển khai mạnh chương trình dạy nghề nội trú cho thanh niên các dân tộc.

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường dạy nghề, phấn đấu hết năm 2003 tất cả các địa phương có ít nhất 1 trường dạy nghề; sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới cơ sở dạy nghề về quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương; đồng thời đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của các trường; phát triển các trung tâm dạy nghề cấp huyện, nhất là ở các vùng đang phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, vùng chuyên canh xuất khẩu.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình dạy nghề theo hướng vừa sát với thực tế sản xuất, vừa tiếp cận với trình độ tiên tiến về kỹ thuật, công nghệ, đồng thời có tính liên thông giữa các trình độ đào tạo nghề. Trong năm học 2003-2004 hoàn thành việc xây dựng chương trình dạy nghề đối với một số nghề phổ biến và ban hành chương trình môn học chung đối với đào tạo nghề dài hạn. Các cơ sở dạy nghề cần chủ động rà soát, điều chỉnh, biên soạn lại các chương trình dạy nghề theo định hướng trên.

90