Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2004/CT-BTP về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2005) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2004/CT-BTP   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 16/09/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/09/2004   Số công báo: Số 28
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/09/2004, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị 02/2004/CT-BTP về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2005).

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công tác trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2004, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đựơc xác định trong Chỉ thị số 01/2004/CT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tổ chức rà soát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và có biện pháp khắc phục các hạn chế, nhược điểm của từng lĩnh vực công tác đã được chỉ rõ tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2004 của toàn ngành.

84