• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Chỉ thị 02/2005/CT-BTC về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Chỉ thị 02/2005/CT-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2005/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/04/2005, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 02/2005/CT-BTC về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện các công tác trọng tâm sau đây:

1. Toàn ngành Tài chính xác định đây là một nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2005. Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức phát hành Công trái giáo dục bắt đầu từ ngày 19/5/2005 đạt kết quả cao nhất, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu vận động mua công trái đến từng tổ chức và địa bàn dân cư; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp Uỷ, phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tổ chức việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua Công trái giáo dục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

3. Các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước tổ chức các điểm phát hành công trái với đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua công trái, bảo đảm việc phát hành công trái nhanh chóng, thuận lợi; không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân, phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc tổ chức, quản lý, vận chuyển tiền và phiếu công trái, không để xảy ra mất mát tiền, tài sản của Nhà nước.

Nguồn vốn thu từ phát hành Công trái giáo dục phải được quản lý theo chế độ tài chính hiện hành và cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích.

4. Các Vụ, Cục có chức năng quản lý tài chính đối với các khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, bảo hiểm xã hội có trách nhiệm trực tiếp triển khai công tác vận động mua Công trái giáo dục đến từng đơn vị thuộc phạm vi quản lý; theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu vận động được giao.

Từ khóa: Chỉ thị 02/2005/CT-BTC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4794