Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2006/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2006 do Bộ Thủy sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2006/CT-BTS   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 08/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/03/2006, Bộ Thủy sản ban hành Chỉ thị 02/2006/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2006.

Tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2005; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2006 sát với thực tế của từng vùng, miền, địa phương, đơn vị và có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Bộ Thuỷ sản xác định năm 2006 là năm hoạt động với chủ đề “tổ chức lại sản xuất toàn ngành và cải cách hành chính” theo hướng đẩy mạnh xây dựng kinh tế tập thể và phát huy các cộng đồng nông, ngư dân theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, đơn giản tối đa các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh nhạy phục vụ kịp thời cho yêu cầu sản xuất và nhu cầu của nhân dân.

79