• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Công tác y tế

 

Chỉ thị 02/CT-BYT về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Bộ Y tế ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC Y TẾ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình n giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bộ Y tế yêu cầu Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị y tế ngành, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Tăng cường công tác phòng chống dịch

a) Cục Y tế dự phòng chỉ đạo các địa phương:

- Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, đặc biệt các bệnh cúm A(H7N9), cúm A(H5N1), Ebola, MER-CoV, Zika, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút Rota và các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân, nhất là dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội.

- Tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại tuyến xã, huyện, các cửa khẩu để phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan, bùng phát thành dịch. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

b) Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Viện Y tế công cộng trực tiếp chỉ đạo, tham gia công tác giám sát phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, hướng dẫn địa phương tăng cường giám sát chủ động, sẵn sàng đáp ứng chống dịch.

c) Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phát sinh đối với vùng thiên tai bão, lũ; có phương án bảo đảm đủ thuốc thiết yếu hỗ trợ phục vụ nhân dân vùng thiên tai, bão, lũ.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tập trung vào các vùng có nguy cơ cao, địa phương có dịch cũ, các khu vực trọng điểm, đu mối giao thương quốc tế hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong; củng ccác đội cơ động chống dịch sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

- Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế cần kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ để phát hiện, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam. Cơ quan kiểm dịch phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành trong việc kiểm tra, giám sát gia cầm, động vật, thực phẩm nhập khẩu và vận chuyển qua biên giới.

- Thành lập các Đội cơ động phòng chống dịch tại Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phtrực thuộc tỉnh để sẵn sàng đi điều tra, xử lý ổ dịch khi có yêu cầu. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ, triển khai các hoạt động chng dịch kịp thời.

- Phân công cán bộ, tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Đinh Dậu để theo dõi, nắm tình hình bệnh dịch xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị trực và báo cáo tình hình bệnh dịch theo đúng quy định.

2. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thi gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán

a) Cục An toàn thực phẩm:

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như thịt, cá, trứng, sữa, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát.

- Phối hp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Kế hoạch số 1244/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 16/12/2016 của ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017; xử lý nghiêm các vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông đại chúng cung cấp kịp thời, đầy đủ những nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017. Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra các đơn vị không đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 1244/KH- BCĐTƯVSATTP ngày 16/12/2016 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

3. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh

a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch, thành lập các Đoàn kiểm tra các bệnh viện trong dịp Tết. Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác khám cha bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

b) Các bệnh viện Trung ương, bệnh viện được phân công chỉ đạo tuyến bảo đảm kế hoạch trực 24/24 giờ, bố trí nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời sn sàng htrợ kthuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

c) Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, các cơ sđiều trị ARV cho bệnh nhân AIDS; chuẩn bị đủ thuốc, bố trí cán bộ trực Tết để bảo đảm việc cung cấp đầy đủ, liên tục thuốc cho bệnh nhân.

d) Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương:

- Quán triệt cán bộ y tế ở các tuyến nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh, đặc biệt chú ý đến phong cách giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã, thực hiện đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại các cơ sở công theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, ngưi lao động làm việc tại các cơ sy tế.

- Đnghị S Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo công tác khám, chữa bệnh theo chđạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh tại Mục a, Điểm 3 Chỉ thị này.

e) Các cơ sở khám, chữa bệnh phải có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra và phải bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch bệnh, ngộ độc.

4. Bảo đảm thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân

a) Cục Quản lý Dược chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa) phải xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh đđảm bảo cung ứng đủ thuc, có cht lượng, giá cả hợp lý; không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, tăng giá hàng loạt. Bảo đảm sn sàng cung ứng đủ thuốc khi có yêu cu phục vụ công tác cp cứu hoặc phòng chống bệnh dịch, đặc biệt là bệnh dịch tay chân miệng, st xut huyết, cúm.

b) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu người bệnh trong những ngày nghỉ Tết.

- Chỉ đạo Thanh tra SY tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy định về kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành và các hành vi đầu cơ, tích trữ ảnh hưởng đến các công tác bình ổn và quản lý giá thuốc dùng cho người.

5. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hi tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương và trực thuộc SY tế

Các cơ sở y tế phi hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an địa phương rà soát, bổ sung Kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ quan, đơn vị trong các ngày nghỉ Tết. Kiểm tra kỹ hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống điện; tiến hành niêm phong, cắt cầu dao điện các kho hàng và phòng làm việc trước khi về nghTết. Các đơn vị tổ chức trực cơ quan, đơn vị theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Niêm yết danh sách cán bộ trực công khai hàng ngày để lãnh đạo đơn vị đi kiểm tra, đôn đốc khi cần thiết. Các đơn vị phải nhanh chóng đi vào hoạt động bình thường ngay sau Tết.

6. Tăng cường công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe

a) Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng: Làm đầu mối chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong dịp Tết Nguyên đán, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Làm đầu mối phối hợp Văn phòng Bộ và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan tổng hợp thông tin y tế trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chủ động, kịp thời xử lý khi cần thiết.

b) Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế hướng dẫn các Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh, thành phố các nội dung truyền thông nguy cơ phòng chng dịch; vận động nhân dân ăn uống hợp vệ sinh; không vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm mắc bệnh, không rõ nguồn gốc; không ăn thức ăn sống, hải sản chưa được chế biến kỹ; không ung rượu bia khi trực tiếp tham gia giao thông để giảm bớt tai nạn giao thông; các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

c) SY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương:

Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh, thành phố và huy động các cơ quan thông tin đại chúng, nguồn lc, nhân lực, phương tiện truyền thông tại các địa phương tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục các nội dung do Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương hướng dẫn.

7. Tổ chức đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm

a) Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các cán bộ y tế cần nghiêm túc thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

b) Các tập thể, cá nhân không được lợi dụng dịp Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để thưởng, biếu, cho các tổ chức, cá nhân không đúng với quy định của Nhà nước. Không được sử dụng xe ô tô công phục vụ việc riêng trong dịp Tết.

8. Công tác báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán

a) Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám, chữa bệnh, Y tế dự phòng, An toàn thực phẩm, Quản lý Dược chỉ đạo việc tổ chức thường trực báo cáo, tổng hp số liệu báo cáo từ các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan theo lĩnh vực chuyên môn và gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Chính phủ. Các nội dung báo cáo gồm:

- Cục Y tế dự phòng báo cáo về tình hình dịch bệnh tại địa phương;

- Cục An toàn thực phẩm báo cáo về tình hình ngộ độc thực phẩm và các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết;

- Cục Quản lý Khám chữa bệnh báo cáo về tình hình khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế; tình hình cấp cứu các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, tai nạn do cháy nổ, do pháo, ngộ độc...;

- Cục Quản lý Dược báo cáo về tình hình cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết.

b) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện Trung ương và địa phương; Trung tâm y tế dự phòng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp các sliệu báo cáo nhanh hàng ngày, báo cáo nhanh trong 3 ngày Tết (từ 29 Tháng Chạp đến Mùng 1 Tết) và trong cả dịp Tết (từ 29 Tháng Chạp đến Mùng 5 Tết) về công tác khám bệnh, xử trí cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, dược và an toàn thực phẩm gửi về Bộ Y tế theo từng lĩnh vực quản lý.

c) Chánh Văn phòng Bộ Y tế chỉ đạo tổng hợp báo cáo nhanh và báo cáo đầy đ, trình Lãnh đạo Bộ Y tế ký gửi Văn phòng Chính phủ đúng thời gian quy định.

d) Đề nghị các Cục gửi Báo cáo về Văn phòng Bộ theo thời gian quy định, cụ thể như sau:

- Báo cáo nhanh hàng ngày gửi về Văn phòng Bộ trước 14h00 hàng ngày (bắt đầu từ ngày 26/01/2017, tức ngày 29 Tết đến hết ngày 01/02/2017, tức ngày Mùng 5 tháng Giêng);

- Báo cáo nhanh 03 ngày Tết (ngày 29 Tháng Chạp, ngày 30 Tháng Chạp và Mùng 1 Tết) về Văn phòng Bộ trước 14h00 chiều ngày 28/01/2017 (tức Mùng 1 Tết).

- Báo cáo đầy đủ về tình hình công tác bảo đảm y tế trong những ngày Tết gửi về Văn phòng Bộ trước 14h00 chiều ngày 01/02/2017 (tức Mùng 5 Tết).

Các báo cáo gửi qua E-mail theo địa chỉ: tonghopbyt@.moh.gov.vn.

Nhận được Chỉ thị này, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph(để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: Vụ KGVX, TH;
- Cổng TT điện tử Đảng CSVN (để đưa tin);
- Công TT điện tử Chính phủ (để đưa tin);
- TTXVN, Đ
ài TNVN, THVN (để đưa tin);
- BYT: Bộ trư
ng và các Thứ trưởng (để chđạo);
- Các Vụ, Cục, VPB, TTrB, TCDS (đ
thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng TT điện tử BYT (để đưa tin);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Y tế các ngành, Cục Quân y;
- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-BYT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 11/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-BYT

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
338225