• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Chỉ thị 02/CT-TLĐ năm 2004 về việc đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật của công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-TLĐ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-TLĐ   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 28/05/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/05/2004, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Chỉ thị 02/CT-TLĐ năm 2004 về việc đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật của công đoàn.

Căn cứ vào điều kiện, đặc điểm cụ thể của địa phương, ngành và cơ sở, mỗi cấp công đoàn quyết định lựa chọn hình thức tổ chức tư vấn pháp luật ở cấp mình theo hướng chủ yếu sau đây:

a. Văn phòng tư vấn pháp luật thành lập ở Liên đoàn lao động cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn các Tống Công ty trực thuộc Tổng liên đoàn;

b. Những nơi có đủ điều kiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 786/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng5 năm 2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thì thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn;

c. Tổ tư vấn pháp luật thành lập ở Liên đoàn lao động cấp quận, huyện , thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Công đoàn ngành địa phương và những công đoàn cơ sở lớn có nhiều công đoàn cơ sở thành viên;

d. Các công đoàn cơ sở khác, cử cán bộ làm chuyên viên tư vấn pháp luật dể thực hiện công tác tư vấn pháp luật ở cơ sở.

Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-TLĐ

325

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9440