• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 02/CT-UBND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp, các ngành, địa phương triển khai tích cực và đạt được những kết quả ban đầu và được nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành; Đoàn thể; Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; Công điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 07/3/2020; các Chỉ thị số 05/CT-TTg ; 06/CT-TTg , 10 CT-TTg, 11/CT-TTg , 13/CT-TTg và các Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

- Tập trung phổ biến quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chthị số 21-CT/TU ngày 12/3/2020; Công văn số 12/UBND-VX ngày 17/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong; bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh; hạn chế tổ chức cuộc hp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người. Vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức ngay việc tổng vệ sinh tại nơi công sở, nơi làm việc; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc như đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách; tạo môi trường làm việc thông thoáng, vệ sinh; nâng cao thể trạng ....phòng chống dịch bệnh.

2. Sở Y tế:

- Chủ động phối hp với các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, tỉnh Sóc Trăng. Thường xuyên cập nhật khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương.

- Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện sớm và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong tỉnh và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức điều tra dịch tể các trường hợp trước khi cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với ca bệnh hoặc ca nghi ngờ bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị y tế địa phương tổ chức cách ly và quản lý những người lao động, làm việc khi phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 9, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến, đi qua vùng có dịch tại các cơ sở cách ly; thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với từng loại trường hợp tại các khu cách ly tập trung, không để xảy ra lây nhiễm chéo; chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc tại khu vực cách ly.

3. S Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thông tin tuyên truyền tại Công văn số 441/VPCP-KGVX ngày 16/01/2020, Công văn số 355/VPCP-KGVX ngày 11/02/2020; Công văn số 08/UBND-VX ngày 20/02/2020 và Công văn số 13/UBND-VX ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công tác thông tin tuyên truyền về dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời và tăng cường tuyên truyền các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang lo lắng.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

- Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không cần thiết mua tích trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình hàng ngày.

4. Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa và đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, nâng giá, không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế.

5. Sở Giáo dc và Đào to:

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch tại trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các chđạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ sgiáo dục triển khai nhiều hình thức phù hợp để hướng dẫn học sinh có kế hoạch học tập tại nhà; khuyến khích học sinh thường xuyên tự ôn tập kiến thức đã học để nắm bắt kiến thức nhanh khi trở lại trường học trong thời gian tới.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh về thời gian thích hợp cho học sinh từ cấp Mầm non đến Trung học cơ sở đi học lại.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tchức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật du lịch về không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, kịp thời.

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Chỉ đạo các giải pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài đến tham quan, du lịch bảo đảm an toàn, có tổ chức.

- Thực hiện rà soát, vận động và lập danh sách các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đồng ý cho sử dụng cơ sở để thực hiện cách ly y tế; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở lưu trú được lựa chọn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách lưu trú cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát người nhập cảnh vào tỉnh từ các vùng có dịch bệnh. Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

8. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Sóc Trăng:

Theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phòng chống, dịch bệnh Covid-19 theo các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc hp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nghiêm túc thực hiện cách ly y tế, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường hoạt động tự bảo vệ sức khỏe.

- Phối hợp với Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo vận động các vị chức sắc, Ban Quản trị các chùa giảm quy mô tổ chức các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; đặc biệt là không tổ chức các loại hình trò chơi, văn nghệ, dù kê,...tập trung đông người.

10. Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể; Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, TX, thành phố;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Cục Quản lý thị trường;
- Lưu:
VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 20/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

47

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445916