Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/GĐ-ĐT năm 1997 về nghiên cứu quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII do Bộ gáo dục và đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/GĐ-ĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 22/02/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/02/1997, Bộ gáo dục và đào tạo ban hành Chỉ thị 02/GĐ-ĐT năm 1997 về nghiên cứu quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII.

Tổ chức nghiên cứu quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 2 ở các địa phương trong toàn ngành từ các cơ quan quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các sở, các trường.

Các cán bộ chủ chốt toàn ngành (Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ, Lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Công đoàn của các tổ chức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc và Bí thư Ban Cán sự Đảng sở Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng và Bí thư Đảng uỷ trường đại học và trường cao đẳng trực thuộc Trung ương, đại diện các Bộ, ngành có trường) cần tham dự đầy đủ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tại hội nghị các đại biểu cần nghe báo cáo về cả hai Nghị quyết, báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về phần trách nhiệm của mình trước những yếu kém của giáo dục - đào tạo, chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục - đào tạo. Sau hội nghị toàn ngành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, Ban, Ngành chủ quản, các cơ quan quản lý giáo dục - đào tạo, các cơ sở giáo dục - đào tạo cần khẩn trương xây dựng kế hoạch nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 tại địa phương (cả trong và ngoài ngành giáo dục - đào tạo) và cơ sở của mình. Yêu cầu chung của đợt học tập Nghị quyết Trung ương 2 là làm cho mọi cấp, mọi ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và học sinh, sinh viên nhận thức đúng tình hình và nguyên nhân, thấy rõ thực trạng của giáo dục - đào tạo nói chung và của địa phương và cơ sở mình nói riêng. Cần làm cho mọi người hiểu rõ những quan điểm cơ bản của Đảng về vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và từ nay đến năm 2000, nắm vững chủ trương chính sách và giải pháp bảo đảm cho giáo dục và đào tạo phát triển ngang tầm đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới.

90