Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 02-LT-CT năm 1964 sửa đổi Chỉ thị số 61-LT về thể thức hội nghị cán bộ viên chức ở trường học, cơ quan trong ngành giáo dục do Bộ giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 02-LT-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Huyên, Trần Hậu Toàn
Ngày ban hành: 09/01/1964   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/03/1964   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


74