Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2001/CT-BKH về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2001/CT-BKH   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 04/10/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/10/2001, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị 03/2001/CT-BKH về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể,

Thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP của Chính phủ và để khắc phục tình trạng nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trương áp dụng các biện pháp đổi mới công tác thu thập, lưu chuyển và tổng hợp thông tin về đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm cả việc cải tiến nội dung chế độ báo cáo và nối mạng giữa các Doanh nghiệp với các Cơ quan quản lý. Trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu:

1. Tất cả các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài có Giấy phép đầu tư đang còn hiệu lực, không phân biệt thuộc Trung ương hay địa phương quản lý, đang triển khai xây dựng hay đang sản xuất kinh doanh đều phải chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định hiện hành,

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh thực hiện những việc dưới đây:

- Đối chiếu thông báo của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài với báo cáo đã nhận được, có văn bản xác nhận đối với Doanh nghiệp và Bên Hợp doanh nước ngoài (theo mẫu số 2 đính kèm, hoặc bằng hình thức thích hợp khác).

- Rà soát lại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực trên địa bàn lãnh thổ và tiến hành phân loại; tổng hợp tình tình chấp hành chế độ báo cáo của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài; tự kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tình hình cấp và điều chỉnh Giấy phép đầu tư và kết quả đầu tư nước ngoài trong năm 2001; các công việc trên cần phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2001 (theo mẫu số 3 đính kèm).

85