Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 03/2002/CT-BTC về tăng cường công tác xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 03/2002/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/09/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/10/2002   Số công báo: Số 51
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


60