Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2002/CT-BTC về tăng cường công tác xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2002/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/09/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/10/2002   Số công báo: Số 51
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/9/2002, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 03/2002/CT-BTC về tăng cường công tác xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể,

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX và Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ và các đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc sau đây:

1- Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai công tác điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ cán Bộ tài chính xã phường. Từ đó phân tích kỹ và phân loại rõ số cán bộ tài chính đủ trình độ đảm nhận được công việc quản lý tài chính xã phường; số cần phải đưa đi đào tạo hoặc số cần phải thay thế do tuổi cao, do trình độ yếu, do yếu kém về phẩm chất tư cách. Trên cơ sở đó xác định những xã phường cần bổ sung cán bộ tài chính - kế toán và số cán bộ tài chính - kế toán cần phải bổ sung cho xã phường .

2- Sở Tài chính - Vật giá giúp UBND tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố lập kế hoạch điều chuyển cán bộ từ ngành Tài chính (bao gồm cả cán Bộ thuộc cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố, quận, huyện) để tăng cường cho những xã phường hiện thiếu cán bộ tài chính. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước ở địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính - Vật giá triển khai thực hiện tốt công tác này.

78