• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 03/2003/CT-BKHCN về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Chỉ thị 03/2003/CT-BKHCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2003/CT-BKHCN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Hoàng Văn Huây
Ngày ban hành: 18/02/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/04/2003   Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/2/2003, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chỉ thị 03/2003/CT-BKHCN về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ. Cụ thể,

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về khoa học và công nghệ, góp phần đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ theo tinh thần Kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 (Khoá IX) về khoa học và công nghệ, đồng thời cũng là để thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thị:

1. Mỗi cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Trung ương, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết pháp luật về khoa học và công nghệ, thi hành nghiêm chỉnh pháp luật về khoa học và công nghệ là trách nhiệm của mình; gương mẫu trong việc thực hiện, chấp hành pháp luật và có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ trong nhân dân.

2. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan quản lý khoa học và công nghệ thuộc các Bộ, ngành, người đứng đầu các tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ trong phạm vi hoạt động của đơn vị mình.

Từ khóa: Chỉ thị 03/2003/CT-BKHCN

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50810