Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2003/CT-BXD về chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2003/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/06/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/06/2003   Số công báo: Số 62
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/6/2003, Bộ xây dựng đã có Chỉ thị 03/2003/CT-BXD về chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, 

Để chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo mục tiêu kế hoạch cổ phần hoá năm 2003 và các năm tiếp theo, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp độc lập do Bộ quản lý:

1. Căn cứ vào số lượng doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp cổ phần hoá đã được Bộ thông báo, có kế hoạch để thực hiện các bước công việc cổ phần hoá theo tháng, quý, đảm bảo chậm nhất đến 30 tháng 11 phải hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp cổ phần hoá, phê duyệt phương án sắp xếp lao động của doanh nghiệp và đến 31/1 năm sau chính thức đưa công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2. Chưa tiến hành cổ phần hoá những doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp được giao quản lý các mỏ nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng.

3. Đối với doanh nghiệp có trong danh sách cổ phần hoá trong năm nhưng tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, kinh doanh thua lỗ kéo dài không thể thực hiện cổ phần hoá được, cần chuyển ngay phương thức sắp xếp khác thích hợp, đồng thời lựa chọn những doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp khác có đủ điều kiện cổ phần hoá trong năm để thay thế.

90