Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2004/CT-BXD về việc tăng cường hoạt động của mạng lưới y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động trong ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2004/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 25/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/04/2004   Số công báo: Số 1
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/03/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 03/2004/CT-BXD về việc tăng cường hoạt động của mạng lưới y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động trong ngành xây dựng.

Kiện toàn tổ chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng Bảo hộ lao động và Bộ phận y tế; củng cố và có chế độ đãi ngộ đối với mạng lưới an toàn-vệ sinh viên.

Đối với các Tổng công ty: tổ chức bộ phận An toàn-vệ sinh lao động với mô hình Ban (hoặc Phòng) AT-VSLĐ trực thuộc Tổng công ty, có cán bộ an toàn và cán bộ y tế chuyên trách giúp Hội đồng Bảo hộ lao động Tổng công ty triển khai các hoạt động theo sự hướng dẫn của Liên Bộ, tổng hợp báo cáo công tác y tế của các đơn vị thành viên để báo cáo Bộ Xây dựng (tập trung báo cáo về Trung tâm Y tế Xây dựng). Tổng công ty nào chưa có điều kiện thành lập Ban (Phòng) AT-VSLĐ thì bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi công tác AT-VSLĐ sinh hoạt trong Phòng Tổ chức Lao động hoặc Văn phòng để việc chỉ đạo của Bộ được thuận lợi.

Đối với các Công ty: bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi công tác an toàn-vệ sinh lao động tại bộ phận Tổ chức lao động. Nếu chưa có điều kiện bố trí cán bộ chuyên trách thì giao cho bộ phận (hoặc Phòng) Tổ chức lao động làm chức năng theo dõi công tác y tế của đơn vị.

79