• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHA CHÁY VÀ CU NN, CU HTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH HẢI PHÒNG NĂM 2018

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đã đề ra trong năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) với những nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thanh phố về công tác PCCC và CNCH: Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 03/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Chương trình hành động số 4038/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban thư Trung ương; Văn bản số 8891/UBND-VXNC ngày 13/12/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác PCCC trong mùa hanh khô 2017 - 2018.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố cùng các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, giáo dục kiến thức về PCCC, CNCH trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, sử dụng pháo, đốt thả “đèn trời”,...; tập trung đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền các giải pháp, biện pháp thoát nạn, cứu người, chữa cháy ban đầu khi có sự cố cháy, nổ để người dân biết, chủ động thực hiện nghiêm túc và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nngay từ thời điểm mới phát sinh. Thường xuyên cập nhập tình hình cháy, nổ, CNCH trên địa bàn cả nước trên truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết và nâng cao nhận thức trong công tác PCCC; đồng thời thông báo mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, động viên các cá nhân và tập thể thực hiện tốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

3. Cảnh sát PCCC thành phố:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

- Tổ chức đạt cao điểm tăng cường các biện pháp PCCC, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các hoạt động lễ hội đầu năm 2018. Xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác PCCC và CNCH bảo vệ các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm của thành phố và lực lượng Công an nhân dân trong năm 2018.

- Phát động sâu rộng, mnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC. Tham mưu, hướng dẫn các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động PCCC sôi ni; tích cực hưng ứng Tháng hành động về “An toàn vệ sinh lao động” năm 2018, “Ngày toàn dân PCCC” 4/10. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện PCCC, CNCH trực tiếp cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn về PCCC và CNCH; yêu cầu cơ sở khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, mất an toàn và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực PCCC; kiên quyết đình chhoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Chú trọng các địa bàn trọng điểm: chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, nhà cao tầng, các phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, CNCH quy mô lớn, có sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của nhiều lực lượng để chủ động trong mọi tình huống. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu, CNCH; dập tắt kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy nổ xảy ra, không để cháy lan, cháy lớn.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị: Tập trung xây dựng, củng cố phong trào PCCC ở địa bàn, cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tác dụng các mô hình an toàn PCCC. Tiếp tục hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai xây dựng mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC, chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC, khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC, ngõ phố, tổ liên gia, làng nghề an toàn PCCC, đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC để tạo phong trào, khí thế về PCCC sôi ni, rộng khắp trên địa bàn quản lý.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; đề cao trách nhiệm PCCC của người đứng đầu cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC quận, huyện, phường, xã, thị trấn; thành lập mới các đội PCCC chuyên ngành, đội PCCC cơ sở, dân phòng ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH; đầu tư trang bị, bổ sung đủ phương tiện chữa cháy, CNCH tại chỗ và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống cháy, nổ, các vụ việc phải CNCH.

5. Công an thành phố: Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra hoạt động khủng bố, gây cháy, nổ, phá hoại; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, “đèn trời”, sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phối hợp hiệu quả với Cảnh sát PCCC thành phố và các lực lượng chức năng trong kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ chữa cháy, CNCH.

6. Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn đối với hàng hóa có nguy hiểm về cháy, nổ, các biện pháp phòng chống sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, tồn chứa, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; trong quản lý, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điện lực khắc phục kịp thời tình trạng sự cố kỹ thuật ngăn ngừa sự cố cháy, nổ xảy ra.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ, quản lý và phát triển rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá và đốt rừng. Tăng cường các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn PCCC rừng, nhất là trong mùa hanh khô; xây dựng, chỉnh lý phương án chữa cháy; huy động các lực lượng tham gia chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả khi xảy ra cháy. Phối hợp với các ngành, địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo yêu cầu về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trong khu dân cư; các công trình xây dựng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCCC.

8. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng: Phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố tiếp tục bổ sung xây dựng thêm các trụ nước cha cháy tại các khu dân cư; thường xuyên tra, bảo dưỡng và tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ các trụ nước chữa cháy đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; biên chế cán bộ chuyên trách thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

10. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị đưa việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác PCCC, CNCH tại địa bàn, cơ sở.

11. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảnh sát PCCC thành phố: Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn PCCC đối với các tàu biển hoạt động ở khu vực cảng sông, biển trên địa bàn thành phố. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân ở các bến cá, cảng cá và trên các tàu thuyền thực hiện tốt các biện pháp PCCC đối với phương tiện khi neo đậu và hoạt động trên vùng nước; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCH dưới nước phối hợp nhiều lực lượng, tạo thế chủ động trong các tình huống cháy, nổ xảy ra.

12. Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề xuất kế hoạch hợp tác, đầu tư, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước và tổ chức quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị phương tiện cho công tác PCCC để nâng cao năng lực PCCC, CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC.

13. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ngành liên quan: Chỉ cấp phép xây dựng cho các công trình khi thiết kế kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật. Các công trình khi đưa vào hoạt động phải tổ chức nghiệm thu đảm bảo an toàn PCCC.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Cảnh sát PCCC thành phố kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TTTU, TT HĐNDTP;
-
CT, các PCT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
-
Báo HP, Đài PTTH HP, Báo ANHP, Cổng TTĐT TP;
- CPVP;
- Các Phòng CV;
- CV: LĐ;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 23/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376902