• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, BÁO CÁO SỐ LIỆU TAI NẠN GIAO THÔNG

Trong những năm qua công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông đã được các ngành chức năng triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, gây khó khăn cho cơ quan trực tiếp làm công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, việc kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông nói riêng, với tinh thần tính mạng con người là trên hết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố báo cáo chính xác, kịp thời tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 58/2009/TT-BCA ngày 28/10/2009 của Bộ Công an; hằng tháng, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác minh, làm rõ, thống nhất số liệu tai nạn giao thông làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo theo quy định; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm Trưởng Công an các đơn vị, địa phương báo cáo không chính xác tình hình, số liệu tai nạn giao thông. Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng Ban ATGT tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thống kê, tổng hợp và cung cấp số liệu tai nạn giao thông.

2. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng Công an khám nghiệm các vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm sát công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông; thống kê đầy đủ thông tin các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn; phối hợp, thống nhất với lực lượng Công an để thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông đảm bảo trung thực, khách quan.

3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng Công an, Văn phòng Ban ATGT tỉnh để điều tra, xác minh về thông tin nạn nhân có liên quan đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khi có yêu cầu.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, số liệu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý; thường xuyên chỉ đạo Công an huyện, thành phố, UBND cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình để thống kê, báo cáo đầy đủ số liệu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn; giao Công an các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp kiểm soát chặt chẽ, tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông đẩy đủ theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2009/TT-BCA ngày 28/10/2009 của Bộ Công an; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm Trưởng Công an các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc báo cáo không trung thực tình hình, số liệu tai nạn giao thông trên địa bàn.

5. Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các thành viên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; chỉ đạo Ban ATGT cấp huyện, cấp xã nắm bắt, báo cáo nghiêm túc, chính xác tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn theo quy định; chủ động tham mưu đề xuất Trưởng Ban ATGT tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

6. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về hậu quả, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, cách phòng tránh tai nạn giao thông, cũng như các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân, chính quyền địa phương các cấp kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin các vụ tai nạn giao thông cho lực lượng Công an để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác giám sát tình hình tai nạn giao thông, công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông trên địa bàn; kịp thời phản ánh những tồn tại, bất cập để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 20/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379102