• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 04/1998/CT-BCN về tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

Tải về Chỉ thị 04/1998/CT-BCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/1998/CT-BCN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 25/03/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/06/1998   Số công báo: Số 17
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/03/1998, Bộ Công nghiệp ban hành Chỉ thị 04/1998/CT-BCN về tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam.

Để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Chủ tịch Hội Cơ khí Việt Nam, Bộ chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành công nghiệp, Giám đốc Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1081/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam, chủ động phối hợp và giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội Cơ khí Việt Nam thực hiện việc tư vấn của Hội theo nội dung và phạm vi tham gia ý kiến tư vấn đã được quy định tại Điều 2 Quyết định nói trên.

2. Về việc tổ chức lấy ý kiến tư vấn:

a/ Đối với các dự án lớn về cơ khí do Bộ chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Bộ giao cho cơ quan soạn thảo dự án làm đầu mối để xin ý kiến tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam và báo cáo Bộ.

b/ Đối với các dự án, đề án của các tổ chức kinh tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí thì việc tư vấn được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa các tổ chức đó với Hội Cơ khí Việt Nam như quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 1081/1997/QĐ-TTg, trước khi dự án, đề án được trình lên cơ quan cấp trên.

3. Về hình thức tổ chức thực hiện việc tư vấn: do Hội Cơ khí Việt Nam quyết định.

Từ khóa: Chỉ thị 04/1998/CT-BCN

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17411