Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/1999/CT-TTG sơ kết thực hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/01/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/1999   Số công báo: Số 9
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/01/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 04/1999/CT-TTG sơ kết thực hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Đánh giá kết quả đã đạt được, trong đó nêu rõ:

- Những kết quả cụ thể trên từng loại công việc chính đã nêu trong nghị quyết của Chính phủ (về từng loại việc, có dẫn chứng ngay trong báo cáo hoặc có phụ lục kèm theo);

- Nhận định chung về kết quả thực hiện Nghị quyết trong Bộ, ngành, địa phương so với những yêu cầu và mục tiêu đã đề ra;

- Những khuyết điểm và khó khăn, trở ngại chính trong chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương; nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục những khuyết điểm, khó khăn, trở ngại đó.

126