• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 04/2001/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 04/2001/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 14/03/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2001   Số công báo: Số 14
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/3/2001, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 04/2001/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001. Cụ thể,

Để chủ động phòng, chống và đối phó với mọi tình huống bất lợi khi xảy ra động đất, lũ, bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão năm 2000, xác định rõ những việc đã làm được và chưa làm được để xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 thật chi tiết, cụ thể, đảm bảo thống nhất và đồng bộ từ tỉnh xuống đến huyện, xã, nhất là đối với các vùng trọng điểm, xung yếu; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống bất lợi nhất khi thiên tai xảy ra.

2. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành; tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão, thiên tai; đối với những địa phương thường xuyên xảy ra lũ, bão thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trực tiếp làm Trưởng ban.

3. Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa lũ, bão.

 

Từ khóa: Chỉ thị 04/2001/CT-TTg

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47520