• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Chỉ thị 04/2004/CT-BTS thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2004-2005 theo Chỉ thị 11/2004/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Tải về Chỉ thị 04/2004/CT-BTS
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2004/CT-BTS   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 27/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2004   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/04/2007, Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Chỉ thị 04/2004/CT-BTS thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2004-2005 theo Chỉ thị 11/2004/CT-TTg.

Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tinh thần chủ trương của Đảng, Nhà nước trong sắp xếp, đổi mới DNNN . Đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá IX), Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn bộ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công nhân viên chức các Tổng công ty, các DNNN thuộc Bộ . Xác định công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2004-2005 của Bộ Thuỷ sản ,các tổ chức thuộc Bộ, các Tổng Công ty và từng doanh nghiệp nhà nước, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, tư tưởng đối với việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ nhằm đổi mới một cách căn bản tình hình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các DNNN thuộc Bộ Thủy sản.

Từ khóa: Chỉ thị 04/2004/CT-BTS

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5979