Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2006/CT-BBCVT về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 14 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2006/CT-BBCVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông   Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 29/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/03/2006, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Chỉ thị 04/2006/CT-BBCVT về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 14.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Internet thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

1. Chủ động phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức hội nghị và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng, tổ chức mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông và truyền thông phục vụ tốt việc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14; đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ Đại hội, Hội nghị và các hoạt động của năm APEC 2006.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh hợp lý thiết bị, mạng lưới để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet và truyền thông; bố trí đủ kênh luồng và dự phòng cho các hướng liên lạc có lưu lượng lớn, quan trọng; có phương án phân tải đảm bảo lưu thoát lưu lượng không gây nghẽn mạng, dịch vụ viễn thông nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thông tin truyền thông phục vụ công tác an ninh quốc phòng, phục vụ cho phát thanh truyền hình trực tiếp các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phục vụ các đại biểu tham dự hội nghị, các hãng thông tấn, phóng viên hoạt động báo chí trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng X, Hội nghị APEC14 và các hoạt động của năm APEC 2006.

83