• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


 

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN TỐT CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

1.1. Xây dựng và ban hành nội quy, quy định về sử dụng điện tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị; quy định về thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, bố trí đèn chiếu sáng phù hợp với số người làm việc trong phòng. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn.

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3 - 5°C. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Đối với các cơ quan, đơn vị nếu sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm, phải cài đặt thời gian tắt hệ thống trước khi hết giờ làm việc 30 phút.

- Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Không sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua mới.

1.2. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

2. Đối với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

3. Các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện sau

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, không để các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

- Ban hành quy định, quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi doanh nghiệp, kèm theo các chế độ khen thưởng, xử phạt và tổ chức thực hiện.

- Các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%. Thực hiện kiểm toán năng lượng, đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm và xây dựng Kế hoạch cho từng giai đoạn của năm năm tới. Báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch theo mẫu quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nội dung Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công Thương.

- Các doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp xây dựng thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nội dung Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành công nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thép phải xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nội dung Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp trong ngành nhựa xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nội dung Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp bia và nước giải khát xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nội dung Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công Thương.

- Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thuộc Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, phải tiến hành dán nhãn năng lượng theo quy định.

4. Đối với hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện,...) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện (từ 09h30 sáng đến 11h30 sáng và từ 17h00 chiều đến 20h00 tối các ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần); khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng đèn LED, compact hoặc bóng đèn huỳnh quang, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện; từ sau 22h00 hạn chế chiếu sáng các pano quảng cáo chiếu sáng có kích thước lớn.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục rà soát quy định sử dụng điện để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan.

2. Ban quản lý Khu kinh tế

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trong việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chế độ duy tu, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, đầu tư thay thế các dây chuyền sản xuất lạc hậu để giảm tổn thất năng lượng và báo cáo theo đúng quy định.

3. Sở Công Thương

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện; lập danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng để ưu tiên cung cấp điện trong điều kiện hệ thống điện mất cung cung cầu công suất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện đúng các quy định của Luật Điện lực.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng và thực hiện đầu tư, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích hoặc xử lý vi phạm những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái với quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh nói chung và tiết kiệm điện nói riêng theo định kỳ.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để phục vụ công tác kiểm tra, tuyên truyền các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Sở Tài chính

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc đầu tư mua sắm thiết bị tiêu thụ điện theo quy định tại Quyết định 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, tuyên truyền các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ chức và chỉ đạo các phương tiện truyền thông thực hiện các chương trình quảng bá, nâng cao nhận thức của xã hội về thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Xây dựng

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư các công trình xây dựng trong việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và đúng các tiêu chí tiết kiệm năng lượng quy định tại Thông tư 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2013/BXD.

7. Sở Giao thông vận tải

- Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải xây dựng định ngạch và thực hiện công tác bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ trong quá trình khai thác, sử dụng phương tiện giao thông vận tải nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quản lý sử dụng năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong hoạt động giao thông, vận tải.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

- Phổ biến lộ trình dán nhãn năng lượng; tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng, tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng đối với doanh nghiệp vận tải.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bình Phước nghiên cứu phổ biến các nội dung về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả với các hình thức phù hợp trong các trường học nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh biết và thực hiện. Nghiên cứu thực hiện việc chiếu sáng học đường hiệu quả, tiết kiệm điện.

10. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Công ty Điện lực Bình Phước xây dựng phương án thực hiện và kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện trong các bảng quảng cáo có đèn chiếu sáng. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Xây dựng chính sách chuyển giao công nghệ; tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong nhân dân và doanh nghiệp.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp, thủy lợi.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy lợi.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong quá trình chấp thuận cấp phép các dự án đầu tư, cần lưu ý, nhắc nhở, hạn chế các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cũ, tiêu tốn năng lượng điện.

14. UBND các huyện, thị xã

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương, loa truyền thanh tại các phường, xã, thị trấn...tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn biết để thực hiện; chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn, thôn, khu phố tuyên truyền đến các hộ dân sử dụng điện về Chỉ thị này, kêu gọi người dân hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình nước nóng điện, bàn ủi điện, bếp điện,...) trong thời gian cao điểm từ 10 giờ 30 đến 12 giờ và từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày, sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm, tắt hết các thiết bị điện, chiếu sáng khi chưa có nhu cầu sử dụng, sử dụng các loại bóng tiết kiệm điện như bóng đèn compact hoặc đèn huỳnh quang hiệu suất cao, chấn lưu hiệu suất cao, đèn ứng dụng công nghệ đèn led và các thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, các hệ thống điện chiếu sáng công cộng nghiêm túc thực hiện các nội dung có liên quan đến Chỉ thị này.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện đúng quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích.

15. Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện

- Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phát điện, truyền tải và phân phối điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn mới tiếp nhận; triển khai tích cực các chương trình tiết kiệm điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan công sở, thông báo cho khách hàng và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng; huy động tối đa các nguồn điện từ các nhà máy thủy điện, nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

- Vận hành hệ thống điện đảm bảo an toàn, liên tục và theo các phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm nhằm đáp ứng hợp lý nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

- Phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm điện.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành lưới điện với các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, Báo cáo định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối Quý và đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Đơn vị QLVH LĐ trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;
- Báo Bình Phước, Đài PT-TH Bình Phước;
- LĐVP; các Phòng;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 03/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

285

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384899