Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/1998/CT_BVHTT về biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/1998/CT-BVHTT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 28/03/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/3/1998, Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Chỉ thị 05/1998/CT_BVHTT về biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in. Cụ thể,

Để nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị 22/CT-TW ngày 17/10/1997 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản, từng bước lập lại trật tự và đưa hoạt động ngành in tuân theo các quy định của pháp luật, Bộ văn hoá - Thông tin yêu cầu các Bộ, Ban ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công tác sau đây:

1- Tiến hành rà soát, sắp xếp lại các cơ sở in do mình làm chủ quản, các cơ sở in thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn. Đặc biệt cần tập trung rà soát, sắp xếp lại các cơ sở in nội bộ theo những điều kiện thiết yếu dưới đây:

a- Thật sự có nhu cầu in nội bộ với sản lượng trang in đủ để lập cơ sở in.

b- Công suất máy móc, thiết bị, nhà xưởng, lao động phải phù hợp với nhu cầu và sản lượng trang in.

c- Có cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị.

d- Có điều kiện tài chính đảm bảo cho cơ sở in hoạt động đúng pháp luật, không tham gia kinh doanh.

Sau khi rà soát lại, cơ sở in nào không hội đủ những điều kiện trên đây thì có thể giải thể hoặc thay đổi hình thức tổ chức theo Quy chế về tổ chức và hoạt động in ban hành theo Quyết định 2607/VHTT-QĐ-XBI ngày 26/8/1997 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Tiến hành đăng ký một số thiết bị in quan trọng như: các loại máy in công nghiệp, các hệ thống chế bản, các thiết bị chủ yếu của quá trình hoàn thiện sản phẩm in. Việc đăng ký thiết bị phải đạt được các yêu cầu sau đây:

- Thống kê số lượng, chủng loại, chất lượng và công suất của thiết bị ngành in trên địa bàn và cả nước, là số liệu điều tra ban đầu cho quá trình xây dựng quy hoạch phát triển đến năm 2000 và các năm sau.

- Xác định rõ nguồn gốc của các thiết bị in để có chính sách phù hợp

3. Bộ Văn hoá - Thông tin giao cho Cục xuất bản hướng dẫn chi tiết việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở in và tổ chức đăng ký thiết bị ngành in trong cả nước.

Thời gian triển khai bắt đấu từ ngày 01 tháng 5 năm 1998, chậm nhất ngày 15/6/1998, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các tỉnh hoàn thành đề án sắp xếp lại các doanh nghiệp in thuộc quyền quản lý. Riêng Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thời hạn hoàn thành là ngày 30/6/1998. Việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở in nội bộ và đăng ký thiết bị ngành in cần làm xong trước ngày 31/10/1998.

82