• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Chỉ thị 05/2002/CT-BNN về việc đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân Lao động ở nông thôn làm nghề nông và các nghề truyền thống có khoảng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 05/2002/CT-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2002/CT-BNN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 07/01/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/01/2002, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 05/2002/CT-BNN về việc đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân Lao động ở nông thôn làm nghề nông và các nghề truyền thống có khoảng.

Để đẩy mạnh hơn nữa đào tạo và bồi dưỡng nghề cho nông dân theo hướng tăng qui mô, chất lượng và hiệu qủa đào tạo, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị các trường và các đơn vị chức năng thực hiện một số yêu cầu sau đây:

1/ Các trường cần tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao nhận thức và hiệu quả các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân.

2/ Khi xây dựng kế hoạch đào tạo nghề hàng năm, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề không, chỉ xây dựng kế hoạch đào tạo chính qui, mà cần xây dựng cả kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho nông dân. Các trường cần điều tra nhu cầu học tập của nông dân trên địa bàn, từ đó định ra kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cho phù hợp. Các trường Đại học, Cao đẳng, Cán bộ quản lý có kế hoạch cụ thể tích cực tham gia vào công tác đào tạo nông dân, đặc biệt cán bộ quản lý hợp tác xã, quản lý doanh nghiệp nông nghiệp và nhỏ đào tạo tiểu giáo viên v.v...

3/ Các trường phải bám sát chủ trương của các Đảng bộ địa phương, chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm, Hội nông dân, Hội làm vườn, các hợp tác xã nông nghiệp để tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nông dân theo hướng ký hợp đồng đào tạo cụ thể.

4/ Các Vụ Tổ chức cán bộ, vụ Tài chính kế toán, vụ Kế hoạch - Quy hoạch nghiên cứu vấn đề kinh phí đào tạo nghề cho nông dân, chế độ, chính sách có liên quan để Bộ đề nghị với các Bộ Lao động thương binh và xã hội (Tổng cục dạy nghề), Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và đầu tư giúp đỡ giải quyết. Cục khuyến nông khuyến lâm hướng dẫn các Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các trường tổ chức lớp thông qua hợp đồng trách nhiệm.

Từ khóa: Chỉ thị 05/2002/CT-BNN

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7312