• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 05/2007/CT-BTS về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của thanh tra thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Tải về Chỉ thị 05/2007/CT-BTS
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2007/CT-BTS   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 31/07/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/08/2007   Số công báo: Từ số 592 đến số 593
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/7/2007, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành Chỉ thị 05/2007/CT-BTS về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của thanh tra thuỷ sản. Cụ thể,

Bộ trưởng Bộ Thủy sản chỉ thị:

1. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục chức năng của Bộ rà soát lại các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động Thanh tra Thủy sản, kiến nghị đề xuất với Bộ trưởng hướng sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thủy sản từ Trung ương đến địa phương.

Trong Quý III/2007 tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 107/2005/NĐ-CP.

2. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn tổ chức của Thanh tra Bộ theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTS ngày 19/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ; kiện toàn tổ chức các phòng thuộc Thanh tra Bộ; bổ sung đủ biên chế theo chỉ tiêu đã được Bộ trưởng phê duyệt năm 2007; việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ phải xong trong Quý III/2007.

3. Các Sở Thủy sản tiếp tục kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở theo đúng quy định của Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương. Việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở phải đảm bảo đủ biên chế, tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, tiến hành đồng thời việc kiện toàn tổ chức của các Chi cục quản lý chuyên ngành thủy sản để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thủy sản ở địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thủy sản trước ngày 31/12/2007.

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, các Tổng công ty trong việc kiện toàn tổ chức Thanh tra, lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ làm công tác thanh tra:

Từ khóa: Chỉ thị 05/2007/CT-BTS

574

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
55337