• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tập trung cao độ thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

V/V TẬP TRUNG CAO ĐỘ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg , ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể tập trung cao độ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; ấp/khu, khóm cách ly với ấp/khu, khóm; xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn; huyện/thị xã/thành phố cách ly với huyện/thị xã/thành phố; tỉnh cách ly với tỉnh.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các nhà máy, các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị tạm đình chỉ hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Tạm đình chỉ hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu) trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở mình, đặc biệt là phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

2. Giám đốc Sở Y tế

- Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện nghiêm các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Quy định chặt chẽ việc tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

- Xây dựng các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 03/4/2020.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây nhiễm chéo.

- Thường xuyên theo dõi, nắm thông tin, phối hợp chặt chẽ về nghiệp vụ với Bộ chủ quản để kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp người dân đã qua lại các ổ dịch; thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết; phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại từng gia đình, cơ sở lưu trú.

3. Giám đốc Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

- Phối hợp với các địa phương tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 08/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

- Tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn trên địa bàn.

4. Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Triển khai việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển đi và đến giữa tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh, thành phố có dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

5. Giám đốc Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án bảo đảm lương thực, thực phẩm hang hóa thiết yếu và khẩu trang cho Nhân dân trên địa bàn.

- Triển khai hướng dẫn cho các sở, ngành có liên quan và các địa phương xác định các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động;

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chấp hành chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động.

6. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với công nhân, nhà quản lý, chuyên gia, người lao động nước ngoài; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Theo dõi, rà soát tình hình lao động việc làm và các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội tại gia đình.

7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn;

- Phối hợp nhắc nhở các cơ quan báo chí không để xảy ra tình trạng rút tít trên các báo gây hoang mang, hiểu nhầm trong Nhân dân.

8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

- Chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; đồng thời vẫn phải đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Đặc biệt, đề nghị Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng, mạnh mẽ trong hội viên và Nhân dân về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự an tâm, tin tưởng trong Nhân dân.

- Người chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương không phát ngôn gây hoang mang, hoảng loạn trong Nhân dân.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục rà soát, kêu gọi người dân trên địa bàn đã qua lại các “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quán bar Buddha (thành phố Hồ Chí Minh) khai báo y tế và liên hệ để được xét nghiệm; kêu gọi người dân trên địa bàn có tiếp xúc gần với người có liên quan đến các hoạt động của Công ty Trường Sinh tự khai báo để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại hộ gia đình và cơ sở lưu trú thuộc địa bàn quản lý.

- Tổ chức chỉ đạo rà soát, phát hiện các tổ chức, cá nhân giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xử lý theo quy định pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc tạm đình chỉ hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn (trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu) trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020; đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445065