Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/1997/VHTT-CT về tăng cường công tác quy họach cán bộ lãnh đạo quản lý trong tình hình mới do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/1997/VHTT-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 20/01/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/01/1997, Bộ Văn hóa thông tin ban hành Chỉ thị 06/1997/VHTT-CT về tăng cường công tác quy họach cán bộ lãnh đạo quản lý trong tình hình mới.

Lập phương án cán bộ dự bị bao gồm:

- Cấp trưởng, cấp phó lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Cấp Trưởng, Phó phòng, Ban, Khoa và tương đương của đơn vị theo những tiêu chuẩn cơ bản quy định sau đây:

a. Tiêu chuẩn:

"Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của tập thể và khả năng tổ chức thực tiễn, làm việc có hiệu quả, có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm: (Trích Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII).

b. Tuổi đời: Với phương châm trẻ hoá cán bộ và từng bước thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về tuổi đời của cán bộ lãnh đạo quản lý. Trước mắt tạm thời quy định về tuổi đời cán bộ lãnh đạo quản lý như sau:

- Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị (thuộc diện Bộ quản lý) dự bị cấp trưởng: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 57 (đối với Nam) và 52 (đối với Nữ).

Dự bị cấp phó: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 55 (đối với Nam) và 50 (đối với Nữ).

- Đối với cấp Phòng, Ban, Khoa và tương đương.

Dự bị cấp Trưởng: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 50 (đối với Nam) và 45 (đối với Nữ).

Dự bị cấp Phó: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 45 (đối với Nam) và 40 (đối với Nữ).

c. Trình độ:

- Đối với lãnh đạo Trưởng, Phó của đơn vị (thuộc diện Bộ quản lý) có trình độ Đại học hoặc tương đương Đại học trở lên.

- Đối với cán bộ quản lý cấp Phòng, Ban, Khoa và tương đương, có trình độ Đại học và tương đương hoặc Trung học nhưng đã có từ 5 năm công tác chuyên môn được phân công.

Trên cơ sở tiêu chuẩn quy định chung, các cơ quan, đơn vị sẽ vận dụng, bổ sung cho phù hợp với từng chức danh cán bộ.

73