Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2001/CT-BTS về tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ trong ngành thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2001/CT-BTS   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 14/09/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/09/2001, Bộ Thủy sản ban hành Chỉ thị 06/2001/CT-BTS về tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ trong ngành thuỷ sản.

Văn phòng Bộ:

a-Xây dựng quy chế quản lý, hướng dẫn thống nhất các quy trình nghiệp vụ văn thư, thống nhất hệ thống sổ sách và ghi chuyển văn bản tại cơ quan Bộ và các đơn vị cơ sở trong toàn ngành.

b- Xây dựng quy chế quản lý và hướng dẫn các đơn vị thuộc cơ quan Bộ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công tác lập, quản lý và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Bộ theo quy định của nhà nước; từng bước hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng cơ sở dữ liệu để cung cấp thông tin phục vụ cho các hoạt động quản lý của Bộ.

c-Định kỳ tổ chức kiểm tra, xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư - lưu trữ cho các đơn vị; hàng năm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động, các Trường Trung học Thuỷ sản để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ cho các cán bộ làm nghiệp vụ văn thư - lưu trữ và cán bộ quản lý công tác văn thư - lưu trữ ở tất cả các đơn vị cơ sở của Ngành.

d- Chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động quản lý hành chính tại cơ quan Bộ và tiến tới áp dụng trong toàn ngành, đặc biệt là việc ứng dụng tin học trong công tác văn thư, lưu trữ để tổ chức quản lý, tra tìm và sử dụng tài liệu lưu trữ.

e-Tiến hành thu thập và chỉnh lý thường xuyên nguồn tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan để tổ chức sử dụng và lên kế hoạch giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia theo quy định của nhà nước.

f-Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia trong toàn ngành.

82