Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2003/CT-TTg về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2003/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/03/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/04/2003   Số công báo: Số 25
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/3/2003, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 06/2003/CT-TTg về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu. Cụ thể, 

Để góp phần tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu, khắc phục tình trạng lãng phí trong quản lý, sử dụng xăng dầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị :

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị quân đội, công an nhân dân, sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp khác, trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, phải tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng xăng dầu, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ trương này.

2. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, người đứng đầu các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội phải tăng cường quản lý và rà soát việc thực hiện các quy định về chế độ sử dụng các loại xe ô tô công vụ theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu trong sử dụng các phương tiện vận tải của các cơ quan nhà nước, các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm việc sử dụng xe công vào việc riêng trái với quy định. Đối với những cá nhân vi phạm, ngoài việc bị kiểm điểm, phải bồi hoàn chi phí xăng xe đã sử dụng sai. Thực hiện tiết kiệm khi sử dụng xe đi công tác : giảm số lượng xe, sử dụng chung xe khi đi nhiều người hoặc sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng khi không cần thiết phải đi xe riêng. Xây dựng các định mức tiết kiệm, giao chỉ tiêu tiết kiệm và quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật về sử dụng xăng xe. Thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lãng phí xăng, xe trong cơ quan.

104