• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa

 

Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2016 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Tải về Chỉ thị 06/CT-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BGTVT

Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Trong thời gian qua, trên toàn quốc đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt, trong tháng 3/2016 đã xảy ra 02 vụ phương tiện thủy nội địa đâm va vào công trình cầu đường bộ, đường sắt vượt sông gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy nội địa cũng như tuyến đường sắt quốc gia; gần đây nhất vào ngày 4/6/2016 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng trên sông Hàn làm chết 03 người và nhiều người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông (như: chở quá tải trọng, quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không có hoặc thiếu áo phao và các thiết bị cứu sinh...), công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa tại một số nơi còn chưa chặt chẽ, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng còn hạn chế, chưa thường xuyên và chưa bao quát hết địa bàn quản lý.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong thời gian tới nhất là trong mùa mưa bão và mùa du lịch ở một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung trong "Quy chế phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa tại các vị trí có cầu đường bộ, đường sắt vượt sông" đã được các cơ quan xây dựng.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam:

- Rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy nội địa để nghiên cứu, có phương án đề xuất điều chỉnh, sửa đổi nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Nâng cao và gắn trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa, trong hoạt động vận tải hành khách, khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của cảng, bến thủy nội địa, phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy; siết chặt kiểm tra điều kiện an toàn hoạt động của phương tiện chở khách du lịch, phương tiện chở khách ngang sông, nhà hàng nổi, khách sạn nổi trên đường thủy nội địa. Cương quyết đình chỉ hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa không bảo đảm điều kiện về an toàn giao thông;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa thường xuyên rà soát để bổ sung hoặc sửa chữa kịp thời hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi tại các khu vực cầu vượt sông có tĩnh không thấp, khoang thông thuyền hẹp và trên các đoạn tuyến sông có mật độ phương tiện thủy tham gia giao thông cao;

- Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; đảm bảo thực hiện đúng quy trình đào tạo, sát hạch theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ sát hạch;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa. Tập trung xử lý nghiêm, triệt để những vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như: cảng, bến hoạt động khi chưa được công bố, cấp phép hoạt động; phương tiện không bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định, thiếu dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; chở quá số người được phép, chở hàng hóa quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, sử dụng rượu bia và các chất gây nghiện khác khi điều khiển phương tiện, để cho hành khách không sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh lên phương tiện...;

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí của mô hình '‘Văn hóa giao thông đường thủy”; mô hình “đoạn, tuyến sông văn hóa - an toàn”; mô hình “bến khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn”, đặc biệt là các địa phương có hoạt động vận chuyển hành khách ngang sông, khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa;

- Xây dựng chương trình và chuẩn bị các nội dung liên quan để Lãnh đạo Bộ GTVT đến làm việc với Lãnh đạo UBND của một số tỉnh, thành phố có tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa diễn biến phức tạp, gia tăng tai nạn giao thông đường thủy, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đường thủy nội địa tại các địa phương.

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam:

- Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tăng cường công tác kiểm định chất lượng phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là kiểm định các phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi; phối hợp với địa phương, giám sát, xử lý đối với các phương tiện thủy nội địa đã quá hạn kiểm định mà chưa thực hiện kiểm định lại theo quy định, thông báo cho các cơ quan chức năng đường thủy nội địa và Ban ATGT các tỉnh, thành phố danh sách các phương tiện quá hạn kiểm định, các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn;

- Phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam rà soát, thống kê số lượng phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm trong đó tập trung vào phương tiện thủy chở khách.

4. Cục Hàng hải Việt Nam:

- Chỉ đạo các cảng vụ hàng hải tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện chạy trên tuyến từ bờ ra đảo. Cương quyết đình chỉ hoạt động các phương tiện không bảo đảm điều kiện về an toàn giao thông;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hàng hải thường xuyên rà soát để bổ sung hoặc sửa chữa kịp thời hệ thống phao tiêu, báo hiệu hàng hải; đặc biệt trên các tuyến từ bờ ra đảo.

5. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư, các đơn vị thi công:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đường thủy nội địa tại khu vực thi công dự án;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động trong khu vực dự án đang triển khai thi công; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

6. Thanh tra Bộ:

- Hướng dẫn và chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến công tác quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa ở các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa diễn biến phức tạp, gia tăng về tai nạn giao thông đường thủy.

7. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn; đặc biệt lưu ý đến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc, vận tải khách du lịch, hoạt động của nhà hàng nổi, khách sạn nổi trên đường thủy nội địa;

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Tập trung xử lý nghiêm, triệt để những vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như: cảng, bến hoạt động khi chưa được công bố, cấp phép hoạt động; phương tiện không bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định, thiếu dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; chở quá số người được phép, chở hàng hóa quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, sử dụng rượu bia và các chất gây nghiện khác khi điều khiển phương tiện, để cho hành khách không sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh lên phương tiện...;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa của địa phương thường xuyên rà soát để bổ sung hoặc sửa chữa kịp thời hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác điều tiết, khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi tại các khu vực cầu vượt sông có tĩnh không thấp, khoang thông thuyền hẹp và trên các đoạn tuyến sông có mật độ phương tiện thủy tham gia giao thông cao;

- Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; đảm bảo thực hiện đúng quy trình đào tạo, sát hạch theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ sát hạch;

- Nâng cao và gắn trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa, trong hoạt động vận tải hành khách, khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa;

- Chủ động phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động người dân sinh sống khu vực ven sông, kênh, hồ, đập, các khu vực bến khách ngang sông, bến có tiếp nhận khách du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường thủy; có phương án bố trí người ứng trực tại các bến khách ngang sông có mật độ phương tiện hành khách cao;

- Công bố số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và trên các phương tiện thủy vận tải khách để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

8. Tổ chức thực hiện:

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và các nội dung của Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGTQG;
- Bộ Công an (để p/h);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ, Thanh tra Bộ;
- Các Cục, Tổng cục ĐBVN;
- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Báo GT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VP, ATGT (5b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-BGTVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 09/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-BGTVT

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
322807