• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 06/CT-TCBĐ triển khai kết quả Đại hội Toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Tải về Chỉ thị 06/CT-TCBĐ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-TCBĐ   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện   Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 26/03/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/03/2001, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành Chỉ thị 06/CT-TCBĐ triển khai kết quả Đại hội Toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 năm 2000.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chỉ thị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ động nghiên cứu triển khai các quyết định của Đại hội toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

2. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế là đầu mối triển khai các thủ tục phê duyệt và hướng dẫn Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành phê duyệt sửa đổi, bổ sung các Hiệp định INTELSAT theo các quy định tại Pháp lệnh ký kết và thực hiện các Điều ước quốc tế ban hành năm 1998;

3. Vụ Chính sách Bưu điện phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng chính sách cấp phép truy nhập cho các hệ thống vệ tinh viễn thông để tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động cung cấp và sử dụng các dịch vụ viễn thông qua vệ tinh;

4. Cục Tần số Vô tuyến điện nghiên cứu và theo dõi các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao quỹ đạo vệ tinh và tần số của INTELSAT cho Anh và Mỹ quản lý để đảm bảo cho việc phối hợp tần số, đăng ký quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam với các nước khác;

5. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ động nghiên cứu các văn bản pháp lý và thương mại của Intelsat khi chuyển sang tham gia với tư cách cổ đông trong Công ty Intelsat tư nhân để đảm bảo quyền lợi của Việt Nam và tuân thủ theo các quy định của Việt Nam về tài chính, đầu tư ra nước ngoài.

6. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế là đầu mối theo dõi và có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ thị này.

Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-TCBĐ

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7996