• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG TRỒNG CÂY PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, phong trào trồng cây của thành phố trong những năm qua đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp; được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân thành phố hưởng ứng và tham gia tích cực, thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Để phát huy kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đoàn thể, tổ chức xã hội tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào trồng cây nhân dân, cụ thể như sau:

a) Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” hàng năm của thành phố gắn với kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ (ngày 19 tháng 5), vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đê bao, khu dân cư, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, các điểm du lịch sinh thái, đình, chùa,… tạo cảnh quan đô thị, bảo vệ công trình xây dựng, cải thiện và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí; tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây;

b) Phấn đấu hàng năm trồng 1.100.000 cây, đến năm 2020 đạt mục tiêu độ che phủ xanh của thành phố là 20%. Chú trọng phát triển các loài cây như: tràm bông vàng, sao, dầu, xà cừ, hoàng hậu, bằng lăng, tre, trúc, bạch đàn,… tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể, cá nhân để đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt;

c) Phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức các hoạt động “Trồng cây nhớ ơn Bác” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, mùa hè tình nguyện, tháng Thanh niên, ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám (ngày 19 tháng 8), Quốc khánh (ngày 02 tháng 9);

d) Phối hợp với các đơn vị huy động nguồn cung ứng cây giống phục vụ cho việc trồng cây và phát động phong trào trồng cây trong nhân dân; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn về tổ chức thực hiện và kiểm tra tổ chức sản xuất, cung ứng cây giống, tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại cây; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện trồng cây trên địa bàn thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh bằng những hành động cụ thể trong việc trồng cây, bảo vệ môi trường; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, chỉ đạo, phối hợp các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn trong việc tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng “Tết trồng cây” và phong trào trồng cây nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và động viên khuyến khích nhân dân tham gia trồng, bảo vệ cây xanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.

4. Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí phục vụ “Tết trồng cây” theo đúng quy định.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng, chỉ đạo các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chuyên mục, chuyên trang truyền thông tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng “Tết trồng cây” và phong trào trồng cây do Ủy ban nhân dân thành phố phát động.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” và phong trào trồng cây nhân dân, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ cây trồng, xem đây là việc làm thường xuyên của địa phương; nghiên cứu đưa vào trồng các giống cây mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng về lợi ích trồng cây trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, cảnh quan, động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng; định kỳ kiểm tra, khen thưởng các cá nhân quản lý, chăm sóc tốt cây trồng.

7. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức “Tết trồng cây” của các sở, ngành có liên quan và các địa phương; tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tích cực công tác trồng cây và thực hiện chế độ báo cáo quý, năm về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237710