Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/1998/CT-TTg về xây dựng kế hoạch tìm kiếm - cứu nạn từ Trung ương đến các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 05/02/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/02/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 07/1998/CT-TTg về xây dựng kế hoạch tìm kiếm - cứu nạn từ Trung ương đến các địa phương.

Nội dung kế hoạch :

+ Các tình huống có thể xảy ra (tai nạn, thiên tai) trên địa bàn tỉnh.

+ Kế hoạch, biện pháp huy động lực lượng, phương tiện, vật chất của tỉnh tham gia tìm kiếm - cứu nạn.

+ Ngân sách dự phòng để thực hiện kế hoạch tìm kiếm - cứu nạn của địa phương.

Kế hoạch tìm kiếm - cứu nạn của địa phương cần gắn với kế hoạch phòng chống lụt bão của địa phương.

Khi có tình huống xảy ra trên địa bàn (tai nạn đường thủy, đường không, thiên tai...) các tỉnh căn cứ vào kế hoạch tìm kiếm - cứu nạn đã được phê duyệt chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện trên địa bàn của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Trong trường hợp các tình huống xảy ra vượt quá khả năng của địa phương, tỉnh cần báo cáo kịp thời về ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - cứu nạn và phối hợp với các lực lượng tìm kiếm - cứu nạn của Trung ương thực hiện các hoạt động tìm kiếm - cứu nạn khắc phục hậu quả rủi ro do tai nạn và thiên tai gây ra.

78