Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/1999/CT-TTg về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 14/04/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/1999   Số công báo: Số 20
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/04/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 07/1999/CT-TTg về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống lụt, bão năm 1998 của từng địa phương, sớm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 1999 một cách cụ thể, nhất là việc tổ chức thực hiện ở các cơ sở huyện, xã trọng điểm, phương án của các ban, ngành có liên quan nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống bất lợi, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

- Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão các cấp, các ngành. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thủ trưởng các ngành trực tiếp làm Trưởng ban; củng cố các mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống dự báo, cảnh báo; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa lũ, bão.

- Các tỉnh có hệ thống đê phải tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng từng tuyến đê, nhất là những tuyến xung yếu để phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của thân đê; huy động mọi nguồn lực để kịp thời tu bổ, gia cố những nơi xung yếu, tập trung hoàn thành kế hoạch đắp đê trước ngày 30 tháng 4 năm 1999; có phương án bảo vệ các khu vực xung yếu; làm tốt công tác chuẩn bị hộ đê theo phương châm "bốn tại chỗ" và có giải pháp khẩn cấp để đối phó với lũ lớn có thể xảy ra. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm Pháp lệnh đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt, bão. Đình chỉ mọi công trình xây dựng nằm trong hành lang thoát lũ; kiểm tra toàn bộ hệ thống đê bối, khống chế cao trình đê bối chỉ giữ ở mức báo động số 2, có phương án bảo vệ dân và tài sản trong vùng đê bối khi có báo động trên số 2.

95