• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Chỉ thị 07/2003/CT-BTC Triển khai cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Chỉ thị 07/2003/CT-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2003/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giao thông, vận tải, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/09/2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 07/2003/CT-BTC Triển khai cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan quán triệt mục đích, ý nghĩa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Toàn ngành Tài chính xác định đây là một nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2003 và các năm tiếp theo. Các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Tài chính – Vật giá các tỉnh, thành phố chủ trì cùng với KBNN có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch vận động mua trái phiếu đến từng tổ chức và địa bàn dân cư; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Ban, ngành, đoàn thể quần chúng tổ chức cuộc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua trái phiếu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

3. Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạo các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố tổ chức các điểm phát hành trái phiếu với đầy đủ phương tiện cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua trái phiếu; đảm bảo việc phát hành trái phiếu Chính phủ nhanh chóng, an toàn.

Các đơn vị KBNN phải đảm bảo việc quản lý ấn chỉ trái phiếu và tiền tuyệt đối an toàn, cẩn mật, không để xảy ra mất mát, lợi dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

4. Các đơn vị có chức năng quản lý tài chính đối với các khối doanh nghiệp bảo hiểm, Ngân hàng thương mại, Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phối hợp triển khai công tác vận động mua trái phiếu đến từng đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu huy động được giao.

Từ khóa: Chỉ thị 07/2003/CT-BTC

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6418