Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2003/CT-TTg về tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2003/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/04/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2003   Số công báo: Số 30
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/4/2003, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 07/2003/CT-TTg về tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003. Cụ thể,

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Lấy dịp kỷ niệm 28 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để phát động trên phạm vi cả nước đợt tuyên truyền vận động mua Công trái giáo dục theo tinh thần toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị để triển khai phát hành Công trái giáo dục từ ngày 05 tháng 5 năm 2003.

2. Trong thời gian phát hành công trái, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương phải xác định rõ việc vận động và hưởng ứng mua Công trái giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; coi việc tích cực tham gia mua công trái được giao là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, thể hiện sự chăm lo đến sự nghiệp giáo dục theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo toàn diện, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận động mua Công trái giáo dục trên địa bàn. Căn cứ chỉ tiêu vận động mua công trái được giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phân tích, đánh giá khả năng cụ thể để giao chỉ tiêu vận động đến các đối tượng là cơ quan; đơn vị; đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cụm dân cư.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện rà soát, kiểm tra và bãi bỏ các khoản thu, các khoản đóng góp xây dựng trường học trái quy định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm vận động các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn, sử dụng vốn hợp lý để tham gia mua Công trái giáo dục theo đúng chỉ tiêu vận động được giao.

83