• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Chỉ thị 07/2005/CT-TTg về tổ chức triển khai phát hành công trái xây dựng tổ quốc - công trái giáo dục năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 07/2005/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2005/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/03/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2005   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/3/2005, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 07/2005/CT-TTg về tổ chức triển khai phát hành công trái xây dựng tổ quốc - công trái giáo dục năm 2005. Cụ thể,

Để phát hành Công trái giáo dục đạt mục tiêu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Lấy dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 115 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát động trên phạm vi cả nước đợt tuyên truyền vận động mua Công trái giáo dục theo tinh thần toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị để triển khai phát hành Công trái giáo dục từ ngày 19 tháng 5 năm 2005.

2. Trong thời gian phát hành công trái, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương phải xác định rõ việc vận động và hưởng ứng mua Công trái giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; coi việc tích cực tham gia mua công trái theo chỉ tiêu vận động được giao là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, thể hiện sự chăm lo đến sự nghiệp giáo dục theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo toàn diện, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận động mua Công trái giáo dục trên địa bàn; căn cứ chỉ tiêu vận động mua công trái được giao, cần phân tích, đánh giá khả năng cụ thể để giao chỉ tiêu vận động đến các đối tượng là cơ quan, đơn vị và từng cụm dân cư.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các đối tượng là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức của đơn vị; bố trí làm việc cụ thể với các tổ chức thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý là các Tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước, Quỹ Bảo hiểm xã hội, các tổ chức sự nghiệp để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc hoàn thành chỉ tiêu vận động mua công trái giáo dục được giao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận động các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn, sử dụng vốn hợp lý để tham gia mua công trái giáo dục theo chỉ tiêu vận động được giao; tổ chức in đủ ấn chỉ để phục vụ cho việc phát hành công trái.

Từ khóa: Chỉ thị 07/2005/CT-TTg

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52977