Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/1998/CT-TTg về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 18/02/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/03/1998   Số công báo: Số 9
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/02/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/1998/CT-TTg về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai.

Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Thuỷ sản tổng kết về việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, việc thực hiện các Nghị định 64/CP, 02/CP của Chính phủ, quỹ đất công ích 5%, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm vượt hạn mức, vấn đề nông dân thiếu đất và không có đất sản xuất, đất của các nông trường, lâm trường, trạm trại nông lâm nghiệp, mô hình quản lý và sử dụng đất trong các trang trại nông, lâm, thuỷ sản.

- Bộ Xây dựng: Tổng kết việc quản lý và sử dụng đất đô thị, đất khu dân cư, dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng v.v..., việc thực hiện các Nghị định 60/CP, 88/CP, 91/CP của Chính phủ.

- Bộ Tài chính: Tổng kết việc định giá đất, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, đền bù đất đai giải phóng mặt bằng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất v.v...

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam tổng kết việc cho người nước ngoài thuê, đất liên doanh, đất xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với Bộ Tư pháp: Tổng kết việc thế chấp đất đai của tổ chức và công dân để vay vốn.

- Thanh tra Nhà nước: Tổng kết việc xử lý vi phạm pháp luật Luật Đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ: Tổng kết việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

- Bộ Tư pháp: Soát xét văn bản thi hành Luật Đất đai, phát hiện những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo để sửa đổi, bổ sung.

Các Bộ, ngành khác tổng kết chuyên ngành về những vấn đề có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất của ngành mình.

Báo cáo kết quả của các Bộ, ngành gửi về Văn phòng Chính phủ và Tổng cục Địa chính trước ngày 30 tháng 4 năm 1998.

72