• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Chỉ thị 08/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết, thiên tai thời gian qua diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thiên tai năm 2020 còn diễn biến phức tạp với khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực biển Đông, trong đó khoảng 05-06 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trong đó khả năng sẽ có 01 cơn bão hoặc ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ cùng với hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...

Để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT , ngày 16/4/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Tăng cường công tác cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân, đặc biệt người dân ở vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu các hồ chứa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

2. Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN), phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên; rà soát quy chế hoạt động và triển khai thực hiện một cách đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả; đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

3. Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch những tháng còn lại. Quán triệt công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu: Phòng tránh là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ”;

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực BCH PCTT - TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương có liên quan:

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công. Chú trọng công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo sinh kế, bền vững.

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai trước, trong và sau mùa mưa lũ, đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu... Xác định các vị trí trọng điểm, xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố đê điều, hồ đập, xả lũ khẩn cấp.

- Tổ chức hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, chuyển đổi giống, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình, đặc điểm tự nhiên, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu của địa phương đảm bảo hiệu quả, bền vững.

- Chỉ đạo Văn phòng Thường trực BCH PCTT-TKCN thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão; tình hình thủy văn, mực nước các sông chính và các hồ chứa quốc gia; tham mưu BCH PCTT-TKCN tỉnh chỉ huy, chỉ đạo các địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả trước, trong và sau thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai hỗ trợ cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đúng quy định và hiệu quả.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sập và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng chống, đối phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt, bão.

6. Sở Giao thông vận tải

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải, nhất là các phương tiện vận tải khách, đảm bảo an toàn giao thông trước và trong khi thiên tai xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố do thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục khi có sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Cân đối, bố trí ngân sách để củng cố, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng đê điều, hồ đập, di dời dân cư và các Chương trình, Đề án nhằm bảo đảm an toàn, góp phần phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai. Ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách cho khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời tranh thủ, vận động các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho công tác phòng, chống thiên tai.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng tránh, ứng phó với thiên tai, phòng chống đuối nước cho tất cả các cấp giáo dục.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, cắt tỉa mé nhánh cây xanh; kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng chức năng, phòng học, khuôn viên trường... Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trước các tình huống thời tiết bất thường, thiên tai...

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các cơ quan truyền thông của địa phương thường xuyên tăng cường cập nhật và phát tin kịp thời về tình hình thời tiết, cảnh báo thiên tai; chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, BCH PCTT-TKCN tỉnh trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hướng dẫn các kỹ năng cho nhân dân trên địa bàn biết để có ý thức chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng thiệt hại có thể xảy ra.

10. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh

- Theo dõi tình hình khí tượng thủy văn diễn biến lũ, bão, thiên tai để có dự báo, thông báo kịp thời phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

- Cung cấp kịp thời diễn biến tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

- Rà soát, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, phương án ứng phó với bão, bão mạnh, xả lũ các hồ chứa và nắng nóng - hạn hán.

- Tăng cường công tác thông tin phòng, chống thiên tai, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng như: Cảnh báo cho nhân dân sinh sống hoặc sản xuất ở các khu vực ven sông suối đề cao cảnh giác với lũ lớn bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa lũ; không để trẻ em chơi đùa, tự tắm ở ngoài trời mưa lớn, ao, hồ, sông, suối. Phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

- Yêu cầu các chủ đầu tư các công trình tiêu thoát nước, công trình xây dựng cầu, đường đang thi công trên địa bàn làm rào chắn, cắm biển cảnh cáo tại khu vực nguy hiểm, lấp các hố xây dựng không còn sử dụng. Các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi, công trình tiêu thoát nước: Lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm như lòng hồ, tràn xả lũ; hệ thống mương, nắp hố ga, cống thoát nước; các khu vực thường xuyên bị ngập do mưa lớn... để phòng ngừa sự cố.

- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về các tình huống thiên tai giả định, phương án xử lý, tránh tình trạng bị động, hoảng loạn khi có thiên tai xảy ra.

- Tổ chức xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã để chủ động ứng phó tại chỗ ngay giờ đầu khi xảy ra thiên tai. Chủ động huy động các nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện của địa phương để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai do địa phương quản lý, có kế hoạch chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du. Thường xuyên kiểm tra và chủ động bố trí nguồn kinh phí được phân cấp để tổ chức nạo vét, khai thông dòng chảy các kênh, rạch và các công trình tiêu thoát nước trên địa bàn; xử lý triệt để các hộ dân san lấp mặt bằng không phép, xây dựng công trình lấn chiếm dòng chảy; yêu cầu Chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thực hiện gia cố, nạo vét hệ thống kênh, rạch nằm trong phạm vi dự án nhằm tránh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức thu và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai theo đúng quy định, phát huy hiệu quả quỹ, tạo nguồn lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai của địa phương.

12. Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

13. Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Điện thoại 0274-3.829.389; Fax: 0274-3.829.955; Địa chỉ Email vpttbchpclb@binhduong.gov.vn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực BCH PCTT - TKCN tỉnh) có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản;
- BCĐ Trung ương về PCTT;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT;
- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố ;
- Chi cục Thủy lợi;
- Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Trung tâm Công báo, Website Bình Dương;
- LĐVP (Lg, TH), Thi, KGVX, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 29/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 08/CT-UBND

463

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445590