Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/1999/CT-TTg về kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu đang sử dụng trên các tuyến đường trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 17/04/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/06/1999   Số công báo: Số 21
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/04/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/1999/CT-TTg về kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu đang sử dụng trên các tuyến đường trong cả nước.

Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần làm ngay các công việc sau:

- Tiến hành khẩn cấp kiểm ta, thống kê những cầu yếu thuộc phạm vi quản lý của mình và phân ra các loại sau (nêu rõ vị trí, quy mô trên tuyến đường, mức độ quan trọng về giao thông, tình trạng kỹ thuật tại công trình):

a) Loại cần phải thay thế ngay.

b) Loại cần phải sửa chữa, tăng cường ngay để tiếp tục khai thác an toàn tuy có nhiều hạn chế về năng lực thông qua và cần phải xây dựng mới trong thời gian tới.

c) Loại sẽ phải sửa chữa, tăng cường và thay thế từ năm 2000 đến năm 2005.

Sau khi kiểm tra thống kê, phân loại các loại cầu, cần lập ngay một kế hoạch sửa chữa khẩn cấp những cầu hư hỏng nặng, trong lúc chưa cân đối ngay được vốn thì ngành giao thông và địa phương phải tạm sử dụng nguồn vốn khác, không vì chưa cân đối được vốn mà để sập cầu. Nếu hiện tượng sập cầu còn xảy ra, trách nhiệm trước nhất thuộc ngành giao thông vận tải và địa phương quản lý trực tiếp.

Cùng với thống kê có kèm theo dự tính kinh phí cần đầu tư thay thế, tăng cường, sửa chữa để có khái toán cho việc chuẩn bị bố trí vốn trong khi chưa lập được các dự án cụ thể. Đối với các cầu thuộc mục a và b nói trên, Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí triển khai ngay việc thay thế, sửa chữa hoặc tăng cường.

82