Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2001/CT-BTS về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2001/CT-BTS   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 17/12/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/12/2001, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành Chỉ thị 09/2001/CT-BTS về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành thuỷ sản. Cụ thể,

Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có quản lý thuỷ sản) thực hiện một số giải pháp chủ yếu như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm quán triệt đến tất cả cán bộ công nhân viên, lãnh đạo các doanh nghiệp và lao động trong ngành nhận thức đúng, đầy đủ yêu cầu của chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị, gửi báo cáo về Bộ (Vụ Tài chính Kế toán) để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính về việc để xảy ra tình trạng lãng phí, vi phạm các quy định về tiết kiệm.

2. Tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

a/ Phải thực hiện tốt quy hoạch, chuẩn bị đầu tư chu đáo, bảo đảm đúng kế hoạch, lập dự án khả thi sát với yêu cầu, tiêu chuẩn và định mức, giảm đến mức thấp nhất các chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư và nghiệm thu công trình.

b/ Công bố công khai việc bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng có bản, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung, có hiệu quả, đúng Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.

c/ Thực hiện đúng Quy chế Đấu thầu. Nghiêm cấm việc chọn thầu, chỉ định thầu sai nguyên tắc.

d/ Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác thi công các công trình xây dựng cơ bản. Các cơ quan, đơn vị có công trình xây dựng phải công khai quy hoạch, thiết kế và dự toán để cán bộ công nhân viên của cơ quan, đơn vị tham gia kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng từ đấu thầu, thực hiện dự án, đến mua sắm thiết bị và nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

3. Tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách nhà nước.

84