• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 09/2003/CT-TTg về công tác thiết kế đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 09/2003/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2003/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/04/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/05/2003   Số công báo: Số 31
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 7/4/2003, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09/2003/CT-TTg về công tác thiết kế đô thị. Cụ thể,

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Xây dựng:

a) Ban hành quy định lập, xét duyệt thiết kế đô thị và định mức chi phí cho công tác này.

b) Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân các thành phố, thị xã triển khai công tác thiết kế đô thị.

c) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn và tổ chức xây dựng thí điểm một số dự án thiết kế đô thị; trong trường hợp cần thiết, có thể mời tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm giúp thực hiện các dự án thiết kế đô thị thí điểm; tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung.

d) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia thiết kế đô thị.

đ) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thẩm định và bổ sung kế hoạch vốn ngân sách năm 2003 cho các dự án thí điểm thiết kế đô thị theo đề xuất của Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Trên cơ sở kết quả thực hiện các dự án thí điểm thiết kế đô thị của Bộ Xây dựng, cân đối mức vốn ghi kế hoạch cho công tác thiết kế đô thị của các địa phương theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, thanh toán và quyết toán vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án thiết kế đô thị.

Từ khóa: Chỉ thị 09/2003/CT-TTg

441

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50725