Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 09/2004/CT-BCN về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 09/2004/CT-BCN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/04/2004   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


64