• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Chỉ thị 09/2006/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 09/2006/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2006/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/03/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/2006/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, huy động mọi nguồn lực và có các giải pháp đồng bộ để bảo đảm hoàn thành toàn bộ và có hiệu quả Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006. Trong đó phải:

Chỉ đạo làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường lực lượng để hoàn thành công tác tôn nền, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn trong quý III năm 2006;

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn để xây dựng hạ tầng thiết yếu, trong đó phải khẩn trương xử lý dứt điểm việc bán nền sinh lợi theo quy định để tạo vốn, cùng với các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác trên địa bàn; đồng thời phải tăng cường lực lượng và tổ chức tốt việc thi công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (cấp nước, thoát nước, giao thông nội bộ; cấp điện);

Tổ chức tốt công tác xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm tuyến an toàn, ổn định, nhất là trước mùa lũ 2006 và từng bước phát triển theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình; trong đó đặc biệt lưu ý việc bình xét, bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm tuyến cần khẩn trương, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng đối tượng quy định.

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo quy định. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, thất thoát vốn đầu tư.

- Tổ chức quản lý thật tốt các dự án sau đầu tư, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong các cụm, tuyến dân cư.

- Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề phù hợp để tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập cho người dân trong các cụm, tuyến.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt quá thẩm quyền và khả năng xử lý của địa phương phải báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hàng tháng, hàng quý Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ phải có báo cáo chi tiết kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Chỉ thị 09/2006/CT-TTg

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10288