• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Chỉ thị 09/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09 /CT-UBND

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19) đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; chú trọng các giải pháp về giám sát, cách ly ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh. Do công tác chỉ đạo, phát hiện kịp thời, ý thức của người nhiễm bệnh rất tốt, cùng với phản ứng và xử lý hiệu quả của các cơ quan y tế, nên bệnh nhân đầu tiên của tỉnh đã được điều trị, chữa khỏi và chưa có lây lan thứ phát sang các đối tượng khác.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và ngày càng lan rộng, bùng phát ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; ở trong nước, những ngày gần đây liên tục ghi nhận các trường hợp mới nhiễm bệnh. Trong tỉnh, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội; các hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách và các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, lưu trú, ăn uống, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt; một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng do thiếu hụt nguồn cung nguyên, vật liệu đầu vào và dự báo phải giảm quy mô sản xuất kinh doanh, thậm chí ngừng sản xuất nếu dịch Covid-19 bùng phát hoặc chậm được khống chế, dập tắt.

Để tập trung phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân; đồng thời, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau:

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg này 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1561-CV/TU ngày 31/01/2020, Công văn số 1611-CV/TU ngày 09/3/2020; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; tuyệt đối không để xảy ra lây lan thứ phát ra diện rộng, trọng tâm là thực hiện quyết liệt, kiên trì các giải pháp, chủ động giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly điều trị hiệu quả.

Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các cấp, các ngành phải xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất; không đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

2. Tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từng ngành, địa phương, đơn vị cần khẩn trương đánh giá sát, đúng tình hình và những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình để chủ động triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục.

- Sở Công Thương, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành hàng có sản phẩm lớn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho việc duy trì sản xuất, nhất là các vấn đề liên quan đến nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thép Nghi Sơn, các nhà máy xi măng, doanh nghiệp may mặc, giày da...

- Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, nghiên cứu các giải pháp phát triển các sản phẩm mới, các gói kích cầu tạo ra giá trị mới hoặc tăng giá trị sản phẩm để bù đắp phần bị thiếu hụt do tác động của dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2020.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, rà soát, đánh giá thực trạng và nhu cầu nguyên, vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp hỗ trợ trước mắt và giải pháp thu hút đầu tư, cơ cấu lại sản xuất, bổ sung sản xuất sản phẩm phụ liệu đảm bảo chủ động nguồn cung cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2020.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 12/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tập trung tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, rà soát tình hình lao động của các doanh nghiệp, nắm chắc danh sách các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài từ vùng dịch nhưng chưa quay trở lại làm việc; đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tổ chức cách ly tập trung trước khi vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể các cấp, chủ động làm việc với các doanh nghiệp, các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp để động viên, kêu gọi đoàn viên, hội viên, người lao động chia sẻ, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

3. Thực hiện các giải pháp xúc tiến đầu tư, kích cầu đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư (bao gồm đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

+ Phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN và các ngành, đơn vị liên quan, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa trong Quý II năm 2020.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục dự án dự kiến khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, lựa chọn danh mục dự án dự kiến khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2020.

+ Phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị, tham mưu danh mục dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện năm 2020 (gồm các dự án đầu tư công, dự án đầu tư của doanh nghiệp có phát sinh khối lượng trong năm 2020), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức giao ban hàng tháng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

+ Phối hợp với các ngành, địa phương, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh danh mục dự án đầu tư trực tiếp chậm tiến độ theo Kết luận số 899-KL/TU ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhưng đã GPMB và chậm do nguyên nhân khách quan, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho gia hạn thời gian hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục triển khai các bước tiếp theo.

+ Tiếp tục tham mưu thực hiện các thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho sự phù hợp với quy định và báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét, cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm 2021 và huy động các nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu... để thực hiện kích cầu đầu tư; đấu mối chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tranh thủ tối đa các nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư các chương trình, dự án.

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, chủ động làm việc với Đại sứ quán các nước, các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến đầu tư các nước tại Việt Nam, các cơ quan xúc tiến đầu tư của Trung ương để được giới thiệu, gặp gỡ và làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

- Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương tham mưu đề xuất bổ sung Quy hoạch các dự án mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện các quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác GPMB theo kế hoạch và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; ưu tiên tập trung GPMB các dự án trọng điểm, các dự án đã được bố trí vốn, đặt biệt là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường bộ ven biển, đường từ TP Thanh Hóa lên Cảng hàng không Thọ Xuân, đường dây 500 KV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn vào hệ thống điện Quốc gia.

- Các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân để tranh thủ tối đa các nguồn vốn kích cầu từ ngân sách Trung ương (nếu có).

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, các chủ đầu tư, thực hiện giải ngân đối với từng loại dự án cụ thể theo tiến độ sau:

+ Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành hoặc thanh toán theo quyết toán được duyệt: Trước ngày 31/3/2020, phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2020.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp: Trước ngày 15/7/2020, phải giải ngân đạt 70% kế hoạch vốn năm 2020 trở lên và hoàn thành giải ngân (đạt 100% kế hoạch) trước ngày 30/11/2020.

+ Đối với các dự án khởi công mới và dự án chuẩn bị đầu tư

++ Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Báo cáo KTKT): Trước ngày 31/8/2020, các dự án khởi công mới phải giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn năm 2020 trở lên và hoàn thành giải ngân (đạt 100% kế hoạch) trước ngày 30/11/2020.

++ Các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Báo cáo KTKT): Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, rà soát, nghiên cứu, tham mưu cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng so với quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 37/TB-UBND ngày 16/3/2020.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tham mưu phương án giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2020 để gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

+ Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

+ Tăng cường trao đổi thông tin, giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng (mức độ 3, 4). Các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết và phối hợp giải quyết công việc thông qua mạng diện rộng, thư điện tử, điện thoại.

5. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng

- Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; không quá hoang mang, lo lắng và tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng theo kế hoạch.

- Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động làm việc với các doanh nghiệp do ngành mình quản lý để triển khai thực hiện các gói dịch vụ kích cầu tiêu dùng nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống, vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh sau khi công bố hết dịch.

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, chủ động làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hãng hàng không mở đường bay từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi quốc tế; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2020 để triển khai khi công bố hết dịch.

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tham mưu các giải pháp nhằm tranh thủ thời cơ, thuận lợi khi Hiệp định thương mại Việt Nam - EU và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là sang các nước EU; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2020.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân và các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

6. Tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp tăng thu ngân sách để Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, trong đó tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các sắc thuế của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi; tăng cường công tác quyết toán, nhất là quyết toán kinh phí GPMB các dự án; tập trung đôn đốc thu nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ đọng tiền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì

+ Sớm tham mưu kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó xác định rõ tiến độ cụ thể cho từng dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2020.

+ Tiếp tục thực hiện công tác thăm dò, xác định trữ lượng các mỏ khoáng sản để đấu giá, giao quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

+ Nghiên cứu, tham mưu giao Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì

+ Phối hợp với ngành y tế chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục; tập huấn cho giáo viên các biện pháp phòng, chống dịch để hướng dẫn, phổ biến cho học sinh; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục sau khi học sinh các cấp đi học trở lại.

+ Phối hợp với các ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ một phần cho giáo viên các trường tư thục bị ảnh hưởng do học sinh phải nghỉ học vì dịch bệnh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2020.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt Công điện số 393/CĐ- BVHTTDL ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động lễ hội, di tích.

- Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, các hội, hiệp hội, ngành hàng, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân, tăng cường công tác vận động, khuyến khích mọi thành phần kinh tế, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu lao động động sản xuất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này; báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/CT-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441800