• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Quản lý giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm

 

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHẬN DÂN
THÀNH PH
HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM VÀ KINH DOANH THỊT, SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y), trên địa bàn thành phố, hiện có 1.264 cơ sở, điểm giết mổ nhỏ, lẻ, trái phép, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường (946 điểm giết mổ lợn, 54 điểm giết mổ trâu bò, 264 điểm giết mổ gia cầm); việc triển khai thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý, kiểm soát các cơ sở, điểm giết mổ gia súc; gia cầm tại các địa phương chưa được thường xuyên quan tâm, chú trọng đúng mức; các cơ sở giết mổ thủ công tại các khu vực nội thành gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là khu vực bờ đê sông Lạch Tray, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân; công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, người tham gia giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và lây lan dịch bệnh chưa được thường xuyên, liên tục.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực vận động hướng dẫn một số doanh nghiệp, như Công ty Cổ phần Thực phẩm Hải Phòng đã đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân theo mô hình đã thực hiện thành công tại một số địa phương, như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Dương..., để hướng tới giải quyết dứt điểm tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật các cấp (gọi tắt là Ban chỉ đạo) từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn; giao bổ sung nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp, tổ chức triển khai công tác quản lý hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý. Ban Chỉ đạo tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng vào tuần đầu tiên của mỗi tháng để đánh giá hiệu quả hoạt động và báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp. Thường xuyên họp giao ban trong các đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh để chỉ đạo, thực hiện.

2. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y) làm trưởng đoàn, thành viên gồm các ngành: Công an (Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông), Công thương (Chi cục Quản lý thị trường), Y tế (Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm) tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ gia súc, gia cầm kinh doanh thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép theo quy định.

Phối hợp cùng Ban Chỉ đạo các địa phương thường xuyên tổ chức chốt chặn tại các bến phà, bến đò, đầu mối giao thông tiếp giáp với các tỉnh lân cận, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm, thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của Chi cục Thú y địa phương nơi xuất phát.

Tập trung chỉ đạo ra quân trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn:

- Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các tập thể và cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cấp huyện, quận và liên xã theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh giết mổ gia súc di chuyển các điểm giết mổ gia súc, gia cầm không đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y vào các cơ sở giết mổ tập trung ở địa phương và các cơ sở giết mổ tập trung của địa phương khác lân cận; các hộ kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm ký cam kết chỉ kinh doanh sản phẩm có dấu Kiểm soát giết mổ (KSGM) hoặc tem Kiểm tra vệ sinh thú y (KTVSTY) của Chi cục Thú y; người tiêu dùng chỉ sử dụng thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được lăn dấu KSGM hoặc dán tem KTVSTY.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ phối hợp cùng lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hộ kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có dấu KSGM, tem KTVSTY; bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm cách biệt với các ngành hàng khác, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; hướng dẫn, đôn đốc các hộ cải tạo, nâng cấp bàn, quầy, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh và thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng dụng cụ, phương tiện, khu vực kinh doanh sau mỗi phiên chợ.

4. Ủy ban nhân dân quận Lê Chân chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo các phường tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ vào các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; kiên quyết đình chỉ hoạt động các điểm giết mổ gia súc, gia cầm trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu vực bờ đê phường Nghĩa Xá. Yêu cầu hoàn thành trong tháng 6/2014.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a. Chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, quận khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phù hợp điều kiện thực tế của các địa phương, trình duyệt theo quy định; phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức công bố và triển khai thực hiện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành và thực tế thành phố đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

c. Chỉ đạo Chi cục Thú y:

- Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở chế biến thực phẩm đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; bố trí cán bộ thú y thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm đúng quy trình theo quy định, góp phần đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch, an toàn dịch bệnh cho nhân dân thành phố.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ thú y làm công tác kiểm soát giết mổ động vật.

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, phối hợp cùng Ban Chỉ đạo các huyện, quận tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm kinh doanh thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các trạm Kiểm dịch động vật cố định:  Cầu Nghìn - Vĩnh Bảo, cầu Đá Bạc - Thủy Nguyên, Đường 5 - An Dương; phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm, thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm vào địa bàn thành phố không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của Chi cục Thú y địa phương nơi xuất phát.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành và thực tế tại thành phố đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; trình duyệt theo quy định.

7. Các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan có các giải pháp, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục hành chính để đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, đặc biệt hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

8. Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp cùng Chi cục Thú y và các ban, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra các phương tiện vận chuyển, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

9. Sở Tài chính cân đối, đề xuất bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp và hướng dẫn các địa phương đơn vị quyết toán kinh phí đúng tiến độ triển khai thực hiện.

10. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển, cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; nâng cao nhận thức của nhân dân, người tham gia
giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và lây lan dịch bệnh, đặc biệt các bệnh truyền lây từ động vật sang người khi sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm giết mổ trái phép không đảm bảo điều kiện vệ sinh theo quy định; vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành thực hiện giết mổ tập trung và các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 


Nơi nhận:

- Bộ NN và PTNT;
- TTTU, TT
HĐND TP;
-
Đ/c Bí thư Thành ủy;
-
CT, PCT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
-
CPVP;
-
Các Sở ngành thành phố;
-
Đài PT-TH, Báo Hải Phòng, Báo ANHP;
-
UBND các huyện, quận;
-
Các CVUB;
- Lưu VT..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Thoại

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Đỗ Trung Thoại
Ngày ban hành: 20/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/CT-UBND

501

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278646